ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

De sygeste patienter mister tilskud

Sundhedsstyrelsens seneste ændring af intervaller mellem Fokuserede Undersøgelser rammer de sygeste patienter på økonomien.

FU.
Patienter i rødt spor kan fremover først få en FU tre måneder efter den første.
Tekst: Trine Ganer

Regionerne giver ikke længere tilskud til en Fokuseret Undersøgelse (FU), hvis den foretages tidligere end tre måneder efter den første FU. Det er med andre ord ikke længere muligt at indkalde fx en strålebehandlet patient til et månedligt tjek med tilskud. Det er konsekvenserne af en ændring af de nationale kliniske retningslinjer vedr. indkaldeintervaller, som Sundhedsstyrelsen foretog i sommer.

Ændringen har levet et stille liv indtil nogle regioner er begyndt at afvise regninger på FU, som er foretaget med kortere intervaller end tre måneder.

– Det her kommer til at ramme især de patienter med ekstrem mundtørhed, hvor der er behov for at de følges tæt, hvis deres cariesudvikling ikke skal komme ud af kontrol, siger Torben Schønwaldt, der er formand for Klinikejerudvalget i Tandlægeforeningen.

Læs også: Øget brugerbetaling til røde patienter - er det i orden?

Han fremhæver bl.a. patienter i kemobehandling, patienter, der har modtaget strålebehandling i hoved- og halsregionen, demente og Sjøgrenpatienter.

– Jeg frygter, at vi kommer til at se patienter, der fravælger de fokuserede undersøgelser af økonomiske årsager, fordi de ikke længere får tilskud. Og det kommer til at gå hårdt ud over deres tandsundhed, siger han.

Faglighed over retningslinjer
Han understreger, at det er vigtigt, at fagligheden står over retningslinjerne.

– Jeg har ikke tænkt mig at følge retningslinjerne, når det gælder de røde patienter, som har brug for en tættere monitorering, end retningslinjerne lægger op til, siger han.

Og her bakkes han op af Styrelsen for Patientsikkerhed.

– Styrelsens indfaldsvinkel er altid patientsikkerheden, og det skal også være tandlægens. Det vil altid være en konkret vurdering hvilken behandling, der skal tilbydes, siger overtandlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, Mette Halberstadt.

Vurderer tandlægen, at der er behov for at fravige den nationale kliniske retningslinje af hensyn til patientsikkerheden, er det, if. Mette Halberstadt, vigtigt, at det fremgår af journalen, hvorfor man fraviger den.

 

Ændringer vedr. FU i rødt spor

Før:
Af NKR fra 2013 fremgik det, at ”For en del patienter i det røde spor vil det ikke være muligt ved egen hjælp at kontrollere progressionen af oral sygdom pga. underliggende generel sygdom og/eller medicinering, hvorfor disse patienter bør vedligeholdes med fokuserede undersøgelser efter individuelt behov” og af de ledsagende patientcases fulgte i tråd hermed, at patienter i det røde spor kunne indkaldes til FU efter 1,2,3,6 og 9 måneder.

 

Nu:
Intervallet mellem udført behandling og første FU kan variere fra to uger til ni måneder. Fokuseret undersøgelse kan herefter gentages med 3-6 måneders interval indtil næste statusundersøgelse.

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE