ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Internationalt forskningsnyt:

15 patienter fik endocarditis hos oral kirurg

15 patienter på en oralkirurgisk klinik udviklede endocarditis med forekomst af Enterococcus faecalis. 12 måtte have hjertekirurgi, og én patient døde. 

15 patienter hos en amerikansk oral kirurg udviklede endocarditis med forekomst af Enterococcus faecalis.
Tekst: Tandlæge, dr. odont. Bjarne Klausen

I efteråret 2014 opdagede en infektionsmediciner i staten New Jersey, at to patienter fra den samme oralkirurgiske klinik havde fået endocarditis. Ingen af dem var i kendt risikogruppe.

Tilfældene blev indberettet til de lokale sundhedsmyndigheder, og da der kort efter dukkede et tredje tilfælde op, iværksatte man en større undersøgelse.

Én patient døde i forbindelse med behandlingen

Ved samkøring af tandlægens patientregister og statens database for hospitalsindlæggelser og akutbehandlinger fandt man, at 15 af klinikkens patienter i løbet af de seneste to år havde udviklet endocarditis med forekomst af Enterococcus faecalis.
 
12 af patienterne måtte underkastes hjertekirurgi, og én patient døde i forbindelse med behandlingen.
 
Der blev efterfølgende foretaget omfattende tilsyn af klinikken. Her fandt myndighederne hele 30 kritikpunkter inden for kategorierne håndtering og opbevaring af medikamenter, kontrol af sterilisation, opbevaring af steriliserede instrumenter samt brug af værnemidler.
 
 
Det blev også bemærket, at 13 af de 15 patienter havde fået ordineret antibiotikaprofylakse, selv om der ikke på det tidspunkt var indikation for det. Det valgte antibiotikum var uheldigvis azithromycin, som de fleste stammer af E. faecalis er resistente overfor.

 

Kommentar - Tove Larsen, lektor, ph.d., Odontologisk Institut, Københanvs Universitet

Generelt må man sige, at det amerikanske tilsyn faktisk er skrappere end det risikobaserede tilsyn, der foretages i Danmark. Men en række af de forhold, der blev kritiseret, ville også være blevet påpeget her i landet. Det drejer sig fx om manglende håndhygiejne, manglende kontrol med sterilisationsprocedurerne og usteril opbevaring af instrumenter, der bruges invasivt.

Meget tyder på, at smitteoverførselen i det aktuelle tilfælde er sket i forbindelse med injektioner, og det kan give anledning til at minde om, at det i NIR præciseres, at den usterile gummimembran på tubulen skal desinficeres, inden den penetreres af den sterile kanyle.

Infektiøs endocarditis er en meget alvorlig sygdom, hvor man ofte vil interessere sig for at opspore smittevejen – i modsætning til ved mindre alvorlige infektioner.

I den aktuelle sag kan smitten med E. faecalis kædes sammen med opbevaring af materialer på toilettet.

Med de mange andre alvorlige brist i klinikhygiejnen på den undersøgte klinik er der med stor sandsynlighed også overført andre mikroorganismer. Det kan dreje sig om mikroorganismer fra patienternes mundhule eller stafylokokker fra personalets hænder, som kan have givet infektioner, hvor oprindelsen blot ikke er blevet opdaget.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE