Dato: 19.12.2016
Udskriv denne side

30 klinikker tester Den Danske Kvalitetsmodel

Implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel er kommet nærmere. 30 tandklinikker er netop gået i gang med at teste 13 akkrediteringsstandarder.

Tekst:
PILOT.
Et år har det taget, men nu er de her - 13 standarder, som 30 klinikker skal teste de kommende måneder.

Efter at have luret ude i horisonten i mange år, er implementeringen af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i privat tandlægepraksis nu trådt et skridt nærmere.

I sidste uge mødtes 30 tandlægeklinikker i Middelfart, hvor de blev introduceret til de 13 standarder, der p.t. udgør akkrediteringsstandarderne for privatpraktiserende tandlæger.

Klinikkerne skal over de kommende måneder pilotteste standarderne, og deres erfaringer kommer til at indgå i de kommende overenskomstforhandlinger med henblik på en fuld implementering af DDKM i den næste Tandlægeoverenskomst i 2018.

En af de klinikker, der har valgt at deltage i pilottesten, er Tandlægerne Det Gule Pakhus i Svendborg, hvor tandlæge Michael Nørgaard er en af ejerne.

- Jeg synes, det ser rimeligt og fornuftigt ud. Der er ikke skudt over målet, og det bliver et nyttigt værktøj, selv om det sikkert også kommer til at føles lidt stift, siger han.

Ikke kontrol for kontrollens skyld
Pilottesten er en udløber af den seneste Tandlægeoverenskomst, hvor Tandlægeforeningen og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik aftale om, at DDKM skulle udvikles og pilotteste i overenskomstperioden.

Det bliver et nyttigt værktøj, selv om det sikkert også kommer til at føles lidt stift

Tandlæge Michael Nørgaard

Arbejdet startede for over et år siden, og i dag ligger der altså 13 standarder på bordet.

Ifølge Susanne Kleist, daværende formand for Tandlægeforeningens Klinikejerudvalg (KEU) og nuværende medlem af foreningens hovedbestyrelse, har især to ting ligget KEU på sinde.

- Vi har ikke ønsket at lave kontrol for kontrollens skyld, og det har også været vigtigt ikke at pålægge klinikkerne yderligere administrative byrder ud over, hvad de i forvejen er forpligtet til, fortæller Susanne Kleist, og tilføjer et ”og det er jo også rigeligt”. 

Du kan læse standarderne på Ikas' webside, hvor du også kan finde de hjælpeværktøjer, der er blevet udviklet.

Målet er en kvalitetskultur
I Ikas, som driver og udvikler DDKM, er projektleder Stina Juel Lanken tilfreds med den model, som udviklingsgruppen har udarbejdet, og hun understreger, at DDKM ikke fortæller, hvordan man skal gøre tingene i den enkelte praksis, men hvad man skal have styr på for at have god kvalitet og patientsikkerhed. 

Effekten af de fælles standarder er ikke at gøre danske klinikker ens, men at hver klinik skal skabe en fælles forståelse af, hvad kvalitet er. Altså en kvalitetskultur, og det vil alene være med til at hæve kvaliteten, påpeger hun.

Netop et højt kvalitetsniveau optager også klinikejer Michael Nørgaard, og han forklarer, at det var en af årsagerne til, at klinikken valgte at gå ind i pilottesten.  

- For os giver DDKM mulighed for at få præciseret vores arbejde og sat fokus på, hvad vi vil over tid. I bund og grund er det ret og rimeligt, at man indfører DDKM. Tandlæger skal ikke være så bange for det, men gå åbent ind i det, vurderer han.

 

De 13 akkrediteringsstandarder for privatpraktiserende tandlæger er:

 

Klinikadministration
Ledelse af kvalitetsarbejdet
Ansættelse, introduktion og kompetenceudvikling
Håndtering af personaledata

 

Faglig kvalitet
Den faglige kvalitet og anvendelse af god klinisk praksis

 

Dokumentation
Patientjournalen og diskretion
Datasikkerhed
Patientklager og erstatningssager

 

Klinikrutiner
Utilsigtede hændelser
Patientidentifikation
Hygiejne
Dentalmaterialer og lægemidler
Apparatur og billeddiagnostik
Førstehjælp