Dato: 05.12.2016
Udskriv denne side

40 mio. kr. til omsorgstandplejen "ligner en narresut"

Foto:
Lizette Kabré

Folketinget har netop bevilget 40 mio. kr. til om-sorgstandplejen via de såkaldte satspuljemidler. 10 mio. kr. om året i fire år får kommunerne til at lave individuelle mundplejeplaner til alle patienter under omsorgstand-plejen og til undervisning i mundpleje til ansatte ved landets pleje- og ældreboliger.

Og det lyder flot, erkender Børge Hede, der er overtandlæge i omsorgstandplejen i Københavns Kom-mune. Han stiller sig mere tvivlende overfor, om det reelt kommer til at give et permanent løft til omsorgstandplejen.

– Når man giver en bevilling i en begrænset periode, kommer det jo ikke til at gøre nogen forskel på længere sigt. Hvad skal der ske efter de fire år, som bevillingen løber over? Der er nogle politikere her, der gerne vil bryste sig af, at de handler. Men det ligner mest af alt en narresut, hvis du spørger mig, siger han.

Børge Hedes holdning undrer Jane Heimann, som er sundheds- og ældreordfører for Venstre, og som har været med til at uddele satspuljemidlerne.

– Jeg har en klar forventning om, at både et øget vidensniveau og bedre visitationsmuligheder er langtidsholdbare investeringer, og jeg ser frem til at pengene nu skal ud og arbejde til glæde for vores ældre borgere i pleje- og ældreboliger, siger Jane Heitmann.

Emner