Annonce
Internationalt forskningsnyt:

Akut behandling af komplicerede kronefrakturer

Pulpotomi er den korrekte behandling af komplicerede kronefrakturer, men en direkte overkapning kan være en udmærket nødbehandling, hvis den hurtigt følges op af pulpotomi. Det konkluderer ny kinesisk undersøgelse. 

Illustration: Shutterstock

Det er en universelt accepteret sandhed, at tænder ikke altid knækker inden for normale børne- eller voksenklinikkers åbningstid. Den akutte behandling kommer derfor ofte til at foregå på en skadestue eller vagtklinik, hvor man typisk vil vælge den mest konservative behandling: direkte overkapning.

Men hvad betyder dette for tandens videre skæbne? Det prøver en ny kinesisk undersøgelse at give et svar på.

I en retrospektiv undersøgelse indgik data vedrørende 324 børn i alderen 6-16 år, som havde i alt 375 incisiver med kompliceret kronefraktur.

Tænderne blev observeret i 6-140 måneder efter traumet (median 23 måneder). 57,1 % af de 28 tænder, der havde fået direkte overkapning som eneste behandling, udviklede pulpanekrose, mens frekvensen af nekrose lå på omkring 10 % for de 314 tænder, der var blevet behandlet med koronal eller partiel pulpotomi.

I materialet indgik imidlertid også 33 tænder, der initialt var blevet behandlet med overkapning og efterfølgende (typisk 1-2 døgn senere) havde fået foretaget pulpotomi, og blandt disse tænder var der kun to (6,1 %), der udviklede pulpanekrose.

Forfatterne konkluderer, at pulpotomi er den korrekte behandling af komplicerede kronefrakturer, men at direkte overkapning kan være en udmærket nødbehandling, hvis den hurtigt følges op af pulpotomi.

Kommentar ved overtandlæge, ph.d. Eva Lauridsen, Odontologisk Videncenter, Rigshospitalet:

– Det er en interessant undersøgelse af pulpaheling i tænder med kompliceret kronefraktur baseret på et ganske omfattende materiale. Undersøgelsen viser en signifikant højere succesrate efter partiel pulpotomi sammenlignet med direkte overkapning.

Dette resultat understreger, hvad vi allerede ved; den største trussel mod pulpaheling er bakterier!

Når man udfører partiel pulpotomi, så fjernes det superficielle pulpavæv, som er inflammeret som følge af kontakt med mundhulens bakterier.

Amputationsmaterialet kommer derved i kontakt med ikke-inflammeret pulpavæv, hvilket skaber bedre forhold for dannelse af ny dentin. Partiel pulpotomi giver ligeledes mulighed for en tættere forsegling, hvilket er helt afgørende for helingen.

I den akutte situation er forholdene for optimal behandling ikke altid til stede. Det kan derfor være en god idé at anvende overkapning som nødbehandling efterfulgt af en partiel pulpotomi, når behandlingen kan udføres under mere kontrollerede forhold.

Det er glædeligt at bide mærke i, at endnu et studie viser, at tænder med kompliceret kronefraktur generelt har en rigtig god prognose, hvis de får den rette behandling. 
 

Wang G, Wang C, Qin M. Pulp prognosis following conservative pulp treatment in teeth with complicated crown fractures – A retrospective study. Dental Traumatol 2017;33:255-60.

Kommentarer
Annonce