Annonce

Alternativer til mælk er cariogene

Ny undersøgelse viser, at alternativer til komælk fx mandel- og sojadrik kan have et betydeligt sukkerindhold. Derfor anbefaler forskergruppen, at tandlæger oplyser deres patienter om, at plantebaserede mælkealternativer kan være cariogene.

Foto: Shutterstock

Mange mennesker fravælger komælk, fordi de er mælkeallergikere eller laktoseintolerante – eller tror, at de er det. Der er derfor fremkommet en række mælkeagtige drikkevarer, som er baseret på mandler, soja, havre eller ris. Disse produkter indeholder typisk mindre protein og calcium end mælk, og i henhold til ny EU-lovgivning må de ikke længere kaldes ”mælk”. Den korrekte betegnelse er således ”mandeldrik” og ikke ”mandelmælk”. Sukkerindholdet i de plantebaserede drikkevarer kan være betydeligt, og en amerikansk forskergruppe har derfor sammenlignet det cariogene potentiale for komælk, sojadrik og seks forskellige mandeldrikke.

Kulturer af Streptococcus mutans blev in vitro udsat for de forskellige drikkevarer, og efterfølgende blev bakteriernes syreproduktion og evne til at danne biofilm bedømt. Endvidere blev drikkevarernes bufferkapacitet målt.

Sojadrik gav den kraftigste biofilmdannelse, mens usødet mandeldrik gav mindst. Det laveste pH (4,56) sås ved sukrosesødet mandeldrik efterfulgt af sojadrik og komælk, mens usødet mandeldrik havde et relativt højt pH på 6,48. Bufferkapaciteten var højest i komælk og lavest i usødet mandeldrik. Forfatterne anbefaler tandlæger at oplyse deres patienter om, at plantebaserede mælkealternativer kan være cariogene. For patienter med dokumenteret mælkeallergi eller laktoseintolerans kan usødet mandeldrik være et bedre alternativ end sojadrik.

 

Lee J, Townsend JA, Thompson T et al. Analysis of the cariogenic potential of various almond milk beverages using a Streptococcus mutans biofilm model in vitro. Caries Res 2018;52:51-7.

Kommentarer
Annonce