ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Oversigtsartikel:

Behandlingsplanlægning før lateral genopbygning af processus alveolaris med henblik på implantatbehandling

ABSTRACT

Oversigtsartikel Dato: 08.11.2021

I et tandløst område, hvor det er tiltænkt at erstatte en eller flere manglende tænder med en protetisk restaurering, vil valg af behandlingsstrategien ofte være afhængigt af flere faktorer, herunder højden og bredden af processus alveolaris. Dette gælder ved erstatning med en konventionel bro, en aftagelig protese og i særdeleshed, hvis en implantatunderstøttet protetisk restaurering vælges.

Ved manglende tandanlæg, mistede tænder som følge af traume eller kirurgisk fjernelse vil dimensionerne af processus alveolaris ofte være reducerede, således at der kan være behov for knoglegenopbygning enten før eller i forbindelse med implantatindsættelsen.

Omhyggelig behandlingsplanlægning omfattende en klinisk og radiologisk undersøgelse af processus alveolaris er derfor vigtigt for at afdække behovet for knoglegenopbygning og gennemføre behandlingen med et forudsigeligt behandlingsresultat.

Nærværende oversigtsartikel gennemgår forskellige metoder til klinisk og radiologisk vurdering af dimensionerne i det tandløse område med særlig fokus på efterfølgende implantatindsættelse inklusive anbefalinger for anvendelse af cone beam computer-tomografi

Klinisk relevans

Omhyggelig behandlingsplanlægning forud for implantatbaseret protetisk behandling er en væsentlig forudsætning for at kunne opnå et forudsigeligt behandlingsresultat. Behandlingsplanlægningen har bl.a. til formål at vurdere dimensionerne af processus alveolaris med henblik på at afklare, om der er behov for lateral knoglegenopbygning før eller i forbindelse med implantatindsættelsen. I den sammenhæng er det vigtigt at have kendskab til de relevante kliniske og radiologiske undersøgelsesmetoder samt at gennemføre undersøgelserne i henhold til de anbefalede retningslinjer.