Annonce
Advokat:

Bizart forløb i LSU

Tandlæger og regionsrepræsentanter i Landssamarbejdsudvalget er rygende uenige om klinikkers højestegrænsesager.

Tekst: Freelancejournalist Anders Klebak

Sidste år valgte flere klinikker fra Region Midtjylland og Hovedstaden at anke advarsler og pålagte højestegrænser.

Men flere måneder efter er der stadig ingen klar afgørelse i fire af sagerne. Det er nemlig ikke lykkedes for Landssamarbejdsudvalgets medlemmer at blive enige.

Det er jo bizart, at en ankeinstans som Landssamarbejdsudvalget smider håndklædet i ringen og ikke når frem til en afgørelse

Nikolaj Thomasen, Advokat

Tandlægemedlemmerne siger, at de pålagte højestegrænser skal trækkes tilbage. Men medlemmerne fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) mener, de skal fastholdes. Samtidig er der ingen nedskrevne regler for, hvad der skal ske i netop den situation. Tandlægesiden mener, at sagerne helt bortfalder, og klinikejerne bør kunne ånde lettet op, mens regionernes folk derimod mener, at samarbejdsudvalgenes oprindelige afgørelse står ved magt.

“Helt gakket”
Advokat Nikolaj Thomasen, der repræsenterer en af de berørte klinikker, Tandlægerne Brøndby Strand, har læst referatet fra LSU-mødet. Her er klinikkerne anonymiserede, men han kan alligevel nemt identificere sin klients sag.

– Det er jo bizart, at en ankeinstans som Landssamarbejdsudvalget smider håndklædet i ringen og ikke når frem til en afgørelse, siger han.

Tandlægerne Brøndby Strand valgte at anke deres pålagte højestegrænse på 25 %, fordi de har et atypisk patientgrundlag med mange socialt udsatte og patienter med anden etnisk baggrund. En forklaring, som godtages af tandlægerne i LSU. Og også delvist af RLTN-medlemmerne, som dog ønsker at fastholde en højestegrænse – dog på 35 %. Nikolaj Thomasen kalder det “helt gakket”, at RLTN-medlemmerne på den baggrund vil vende tilbage til Samarbejdsudvalgets afgørelse:

– Så den afgørelse, de har gennemtrevlet, vejet og fundet for let, skal stå ved magt? spørger han.

Næste træk
Tandlægeforeningen betragter sagerne som bortfaldet, men afventer nu regionernes træk. I det udkast til hastelov, der er sendt i høring (se side 318), fremgår det, at det er regionernes opgave at holde øje med ydelsesforbruget og sætte højestegrænser fremadrettet. Tandlægeforeningen har skrevet til ministeriet, at det er afgørende, at patientsammensætning og andre faglige begrundelser tæller med, når regionerne vurderer ydelsesforbruget.

Kommentarer

Emner

Annonce