Annonce
Dansk forskningsnyt:

Børn med læbe-gane-spalte har små underkæbemolarer

Foto: Shutterstock

Mikrodonti og agenesi af tænder er mere udbredt blandt personer med læbe-gane-spalte end blandt den øvrige befolkning. Disse tilstande ses ikke blot i umiddelbar nærhed af spalterne, men kan også forekomme fx i underkæbens molarregion. En ny retrospektiv undersøgelse fra Københavns Universitet har nu påvist, at tegn på mikrodonti allerede er til stede under tanddannelsen.

Hos børn med medfødte ansigtsspalter bliver der rutinemæssigt foretaget cefalometriske røntgenoptagelser, når børnene er hhv. to og 22 måneder gamle. I undersøgelsen blev der på disse optagelser udført målinger af tandanlæg og tandfollikler på 1. underkæbemolar hos 47 børn med unilateral komplet læbe-gane-spalte. En gruppe på 44 børn med isoleret unilateral læbespalte blev inkluderet som kontrolgruppe.

Hos børnene med læbegane- spalte var kronebredden på molarerne signifikant mindre end hos kontrolgruppen i 22-månedersalderen, og bredden af tandfolliklen var signifikant mindre end hos kontrolgruppen i tomånedersalderen. Forfatterne antager, at den forsinkede tandmineralisation ligesom den forsinkede somatiske udvikling i øvrigt kan skyldes, at spædbørn med ganespalte har vanskeligt ved at tage føde til sig.

Hermann NV, Darvann TA, Kreiborg S. Early post-natal development of the mandibular permanent first molar in infants with unilateral complete cleft lip and palate. Orthod Craniofac Res 2017;20:196-201.

Kommentarer

Emner

Annonce