ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Børne- og ungdomstandpleje, sjældneområdet og specialtandplejeområdet

Faglig leder Dato: 10.10.2016

Tandlægebladet har siden efteråret 2014 bragt tre faglige temaer omfattende 28 artikler, som primært retter sig mod tandpleje, der varetages i offentligt regi. Artiklerne er oprindelig publicerede i Tandlægebladene: 2014, nr. 10 og 11; 2015, nr. 12; 2016, nr. 1, 8 og 9. De tre temaer var tilrettelagt dels i samarbejde med professor Svante Twetman, København (første tema), dels i samarbejde med professor Dorte Haubek, Aarhus (de to sidste temaer). I denne online-publikation (pdf) samles alle disse artikler, der dels drejer sig om tandsygdomme, deres forebyggelse, diagnostik og behandling på børn og unge, dels inddrager sjældneområdet, som bl.a. inkluderer eksempler på sjældne odontologiske sygdomme hos børn og unge. Endvidere er der artikler, som beskriver organiseringen af specialtandplejeområdet, samt om funktionelle og etiske aspekter ved varetagelsen af tandbehandling på komplekse patienter, og endelig om, hvorledes man bedst muligt håndterer børn, der har været udsat for omsorgssvigt og overgreb.

Artiklerne er skrevet af en bred kreds af skandinaviske forskere; de bringer ikke et fuldstændigt billede af det pædodontiske emneområde, men udfylder områder, som ikke er velbeskrevet i lærebøger. Det er Tandlægebladets håb, at denne samling af artikler vil være til gavn i det daglige kliniske arbejde med børn og unge.

Nils-Erik Fiehn, ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør