ANNONCE
Annonce
Dansk forskningsnyt:

Dårlige tænder forringer livskvalitet hos socialt udsatte

Ny dansk undersøgelse viser, at socialt udsatte har så store odontologiske problemer, at det forringer deres livskvalitet.

Smerter.
Dårlig tandsundhed er en af grundene til, at socialt udsatte har dårlig livskvalitet. Her er Tom, der er hjemløs, i tandlægestolen hos Bisserne. 
Foto: Henrik Schütt/Polfoto

Én ulykke kommer sjældent alene. En ny undersøgelse viser, at socialt udsatte personer i Danmark har så store odontologiske problemer, at det forringer deres livskvalitet.

Forskere fra Københavns Universitet har i samarbejde med Tandklinikken på Kofoeds Skole gennemført en tværsnitsundersøgelse, hvor 294 socialt udsatte blev sammenlignet med 273 patienter, der var indskrevet til behandling med fast protetik (FP), 137 patienter, der var indskrevet til behandling med aftagelig protetik (AP), og en kontrolgruppe bestående af 116 regelmæssige tandlægepatienter uden behov for behandling.

Alle patienter udfyldte et spørgeskema med 14 spørgsmål, der relaterer tandstatus til livskvalitet (OHIP-14). 

De socialt udsattes livskvalitet var på niveau med AP-gruppens og signifikant dårligere end kontrolgruppens og FP-gruppens.

De socialt udsatte gav bl.a. i højere grad end de øvrige personer udtryk for, at de følte sig anspændte, forlegne eller irritable pga. problemer med tænderne eller munden, og de havde også oftere smerter fra munden og problemer i forbindelse med indtagelse af måltider.
 

Øzhayat EB, Østergaard P, Gotfredsen K. Oral health-related quality of life in socially endangered persons in Copenhagen, Denmark.  Acta Odontol Scand 2016;74:620-5.

 

Kommentarer
ANNONCE