Annonce

De 5 DÅRLIGST opfyldte målepunkter i 2017

Se hvilke målepunkter flest klinikker dumpede på ved de risikobaserede tilsyn i 2017.

37 % opfyldte ikke

Medicinsk anamnese
Der var utilstrækkelig dokumentation for,
at der optages en medicinsk anamnese før
hvert invasivt indgreb.

Krav
Det er et krav, at den medicinske anamnese
skal være en del af grundlaget for den
foreslåede behandling.

 

26% opfyldte ikke

Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici
Et af de hyppigste fund var problemer med
at leve op til krav for materialehåndtering,
fx i forhold til holdbarhed af materialer.

 

25% opfyldte ikke

Informeret patientsamtykke
Klinikkerne levede ikke op til kravet om,
at der skal være journalført et informeret
patientsamtykke, hvor der er udført behandling.

Krav
Mundtlig og eventuel skriftlig information, der er
givet til patienten, skal fremgå af journalen, og
patientens tilkendegivelser skal være journalført.

 

21% opfyldte ikke

Daglig rengøring på klinikken
Klinikkerne opfyldte ikke kravene
til den daglige rengøring.

Krav
Lokaler skal rengøres dagligt
samt ved synlig forurening, og støvsugning
må ikke anvendes på tandklinikker.

 

21% opfyldte ikke

Røntgenbeskrivelse
Kravene til røntgenbeskrivelse var ikke opfyldt.

Krav
Der skal være røntgenbeskrivelse
af røntgenoptagelserne i journalen.

 

Læs også "De 5 bedst opfyldte målepunkter i 2017"

 

 

 

 

Kommentarer
Annonce