Leverandør info

Deloitte

Sten Peters (Partner)

"Deloitte" er det brand, hvorunder tusindvis af engagerede fagfolk i selvstændige firmaer over hele verden samarbejder om at levere ydelser inden for revision, rådgivning, finansiel rådgivning, risikostyring og skatterådgivning til udvalgte kunder. Disse firmaer er alle medlemmer af Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), et britisk selskab med begrænset ansvar.

Kontakt derfor Sten Peters, som har stor erfaring med arbejde med strategi- og forretningsudvikling i ejerdrevne virksomheder, herunder iværksætter og vækstvirksomheder. Sten arbejder her med alt fra regnskab, revision, skat og driftsoptimering af virksomheden og fungerer som rådgiver for en lang række virksomheder. Sten har endvidere stor erfaring med rådgivning af private sundhedsvirksomheder, herunder specielt almen praksis, omkring praksisomlægning og ledelse har været omfattende.

stpeters@deloitte.dk