ANNONCE
Annonce
Mød tandlægerne:

Den specialeorienterede tandlæge har erstattet generalisten

Hos Aarhus Tandcenter har den specialeorienterede tandlæge erstattet generalisten. Her koncentrerer tandlægerne sig om det, de hver især er bedst til. Mød de specialorienterede tandlæger fra Aarhus Tandcenter her.

Tekst: Miriam Lykke Schultz / Foto: Andreas Bang Kirkegaard
 

Michael Kristensen

 
Hvilken behandlingstype laver du primært?
– Kirurgi , dvs. implantater, amotio og mukogingival kirurgi. Dertil suprastrukturer til både fast og aftagelig protetik . Laver også fortsat en del fast protetik på naturlige tænder.

Hvorfor blev det netop den type behandlinger?
– Jeg nyder håndværket i selve kirurgien, den tredimensionelle tænkning og det at prøve at styre biologien omkring hele processen, så vi får bedst muligt udfald og færrest mulige komplikationer. Men allermest elsker jeg at højne patientens livskvalitet og synes, jeg gør en forskel for den enkelte patient her.

Læs også "Det er en utopi at tro, at man kan være god til det hele"

Hvad har det betydet for din arbejdsglæde?
– Når jeg dagligt kan arbejde med de fagområder, jeg brænder allermest for – og samtidig får påvirket mange patienters liv positivt, har det naturligvis en stor indflydelse på min arbejdsglæde. Mine kompetencer udvikler sig også løbende på baggrund af kurser, materialer og et stort volumen.

Bliver det ikke ensformigt at lave de samme behandlinger hele tiden?
– Tværtimod – i forbindelse med at mine evner løbende udvikles og forbedres, kan jeg tage flere og mere komplicerede opgaver ind. Og specielt implantologien samt knogle- og blødtvævsopbygninger er i en rivende udvikling med hensyn til CAD/CAM, digitalisering og nye materialer – så behandlingsmulighederne og procedurerne ændrer sig løbende, så vi kan behandle mere effektivt og samtidig mere skånsomt.

 

Anne-Marie Bojer

 
Hvilken behandlingstype laver du primært?
– Jeg laver bidfunktionelle behandlinger , tandregulering i samarbejde med vores specialtandlæge og kosmetiske behandlinger .

Hvad har det betydet for din arbejdsglæde?
– Min arbejdsglæde er blevet langt større. Jeg synes, at man har pligt til at udføre behandling på højeste niveau. Det ville jeg ikke kunne, hvis jeg skulle lave alle typer af behandlinger.

Bliver det ikke ensformigt at lave de samme behandlinger hele tiden?
– Hver gang jeg er dykket ned i et felt, har der åbnet sig en verden af detaljer. Så nej, ensformigt bliver det aldrig.

Mister man ikke fordelen ved at kende patienterne godt?
- Den del af adfærden, der er relevant, afspejler sig jo ofte i deres tandproblemer, så man kan komme langt med en grundig anamnese. Men mange patienter er jo i huset og er på den måde kendte.

 

Pernille Tøttrup

 
Hvilken behandlingstype laver du primært?
– Jeg laver de fleste typer af behandlinger, men vil gerne fokusere på at lave plastbehandlinger i kombination med den faste protetik. Jeg har helt tilbage fra studietiden været fascineret af tændernes morfologi og funktion. Mulighederne med kompositplast er mange, og vi kan skabe æstetiske, holdbare løsninger med en minimal invasiv tilgang.

Hvilken behandlingstype laver du primært?
– Jeg elsker at fordybe mig i arbejdet med at bygge en tand op til korrekt morfologi, som passer ind i patientens bid. Jeg har været uddannet i seks år, men jeg kan mærke, at mine praktiske færdigheder med plasten virkelig har rykket sig på de knap fire måneder, jeg har været her. Det er super motiverende.

Bliver det ikke ensformigt at lave de samme behandlinger hele tiden?
– Der er ikke to cases, der er ens. Kompositplastens verden udvider sig hele tiden, og jeg søger hele tiden at dygtiggøre mig indenfor de forskellige teknikker.

Kan man skabe den samme relation til patienterne?
– Jeg laver stadig mine statusundersøgelser og foretager også andre typer af tandbehandling, så jeg føler ikke, jeg har et ændret forhold til mine patienter. Vores patienter er vores levebrød, og jeg giver lige meget af mig selv, uanset hvilken behandling jeg laver.

 


Peter Dahl Rasbech

 
Hvilken behandlingstype laver du primært?
– Behandlingen af parodontalt kompromitterede patienter fylder en større og større del af min hverdag, men der er også plads til amotioer, plastfyldninger, bidskinner og fast protetik.

Hvorfor blev det netop den type behandlinger?
– Tidligere blev al parodontal kirurgi henvist, og klinikken havde behov for en tandlæge med særlig interesse for parodontologien, både kirurgisk og non-kirurgisk. Jeg var frisk på at tage teten på det område og har altid været glad for det kirurgiske arbejde.

Hvad har det betydet for din arbejdsglæde?
– Det har klart påvirket min arbejdsglæde i positiv retning. Jeg synes, det giver en glæde i dagligdagen at være ”go-to-guy” på mit felt. Det betyder, at jeg bedre kan målrette min efteruddannelse, og det giver en større faglig robusthed. Det tætte samarbejde med vores tandplejere er bestemt også en vigtig del.

Bliver det ikke ensformigt at lave de samme behandlinger hele tiden?
– Nej, tværtimod. Jo klogere man bliver på sit felt, jo flere problemstillinger dukker op, og des mere komplekst og spændende bliver arbejdet.

 


Kristian Illemann

 
Hvilken behandlingstype laver du primært?
– Jeg beskæftiger mig primært med endodonti .

Hvorfor blev det netop den type behandlinger?
– Det skyldes hovedsageligt et tilfælde. Jeg har nærmest fra studiestart vidst, at jeg ville arbejde mere specifikt med en afgrænset del af vores fag. Det var faktisk i forbindelse med rodbehandlinger, at jeg som nyuddannet oftest oplevede magtesløshed, og at min formåen kom til kort, det gav mig lyst til at udvikle mig her. Endo-behandlingerne passer mig godt, da det er teknisk udfordrende, man får lov at kontrollere og følge op på sit arbejde på en meget konkret måde, og der er meget grej.

Hvad har det betydet for din arbejdsglæde?
– At have opnået en vis rutine i mit fagområde gør, at jeg ofte oplever at være i “flow”, hvor omverdenen og tiden forsvinder. Denne arbejdstilstand giver en enorm tilfredsstillelse og gør arbejdet til en leg, der bidrager til et mentalt overskud, mulighed for et nærvær overfor patienten og en fantastisk relation til sin klinikassistent. Min fagselektion har haft en enorm positiv indvirkning på min arbejdsglæde.

Bliver det ikke ensformigt at lave de samme behandlinger hele tiden?
– På ingen måde! Fokuseringen på detaljer og forfinelse i håndværket giver en konstant mulighed for udvikling, og jo mere jeg lærer, des mere komplekse må jeg konstatere, at behandlingerne er. Det er lidt en trivialitet, men alle behandlinger er forskellige, og desuden er det jo individuelle mennesker, der behandles hver gang, det er jo dybest set dem, vi tjener.

Hvad betyder det for forholdet til patienterne? Kan man skabe den samme relation til patienterne?
– Det er ikke så ofte, at der er langvarige relationer med mange gentagne møder. Jeg prioriterer at skabe en “solid” relation, inden vi begynder behandlingen, så jeg kan kommunikere klart og i øjenhøjde med patienterne. Patienterne skal kunne mærke, at jeg vil dem og yder mit yderste for netop dem og deres tand. Da jeg oftest ikke har relationen til patienten på forhånd, er jeg taknemlig for, at mine kollegaer altid har gjort sig umage for at skabe grundlaget, for at jeg på kort tid kan skabe en god relation.

Mister man ikke fordelene ved at kende patienterne og deres adfærd godt?
– Jo, men det kan langt hen ad vejen kompenseres ved, at patienterne har kunnet mærke, at man har gjort sig umage, og at de har følt sig set og imødekommet før, under og efter behandlingen.

Kommentarer
ANNONCE