Annonce
For eller imod:

Det bør du vide om EUF

Se her hvad du skal vide om erhvervsudygtighedsforsikringen før du sætter dit kryds.

Tandlægeforeniningen Tryghedsordningerne erhvervsudygtighedsforsikring
Tekst: Gitte Almer Nielsen / Illustration: Julie Asmussen

Skal Erhvervsudygtighedsforsikringens (EUF) grundmodul fortsat være obligatorisk for de medlemmer af Tandlægeforeningen, der arbejder mere end 15 timer om ugen i privat praksis? Eller er tiden løbet fra idéen om, at en fagforening kan tvinge medlemmer til at tegne en solidarisk forsikring? Det skal de berørte medlemmer tage stilling til i en urafstemning, der bliver afholdt primo marts. Den endelige dato bliver besluttet i starten af februar, så hold øje med Tdlnet.dk for mere information. Over de følgende sider vil vi klæde dig på til at træffe det valg, som er det rette for dig.

Hvad er en erhvervsudygtighedsforsikring?
EUF sikrer dig økonomisk, hvis du bliver erhvervsudygtig som følge af længerevarende sygdom. Forsikringen er obligatorisk for medlemmer af Tandlægeforeningen, der er under 60 år og arbejder mindst 15 timer om ugen i privat praksis i Danmark. Det obligatoriske grundmodul er på 300.000 kr. om året. Derudover kan man frivilligt tegne op til syv tillægsmoduler a 100.000 kr. pr. modul. Man kan maksimalt tegne en samlet dækning på 1.000.000. kr. årligt.

Hvorfor indførte man EUF?
EUF blev en realitet i 1983, fordi man ønskede at passe på medlemmerne og sikre, at tandlæger ikke gik syge på arbejde – både for tandlægernes og patienternes skyld. Det var bl.a. frygten for, at HIV-smittede tandlæger skulle være tvunget til at gå på arbejde, der var en motivation til at indføre en erhvervsudygtighedsforsikring. I 1996 blev pligten til at være omfattet forsikringens grundmodul skrevet ind i Tandlægeforeningens vedtægter. 

Hvad er fordelen ved, at EUF er obligatorisk?
EUF er en solidarisk forsikringsordning, hvor tandlægerne er med til at sikre hinanden økonomisk, hvis én bliver erhvervsudygtig. Fordi den er obligatorisk, er den både billigere og lettere at blive omfattet af end en frivillig ordning. Helt konkret betyder det fx, at kravene til en helbredserklæring er mindre, end hvis ordningen var frivillig.

Hvad er ulempen ved, at EUF er obligatorisk?
Du kan ikke selv vælge, om eller hvornår du vil tegne forsikringen. Du kan heller ikke vælge den fra som medlem af Tandlægeforeningen, hvis du ikke længere ønsker at være en del af ordningen. I de senere år er der sket en stigning i antallet af medlemmer, der har meldt sig ud af foreningen, fordi de ikke ønsker at være omfattet af EUF.

Hvad vil det sige, at EUF er fagspecifik?
EUF dækker, hvis du bliver erhvervsudygtig som tandlæge som følge af sygdom eller ulykke. Standardforsikringer mod tabt erhvervsevne dækker kun, hvis du mister evnen til at arbejde i det hele taget. Du kan fx få en tennisalbue,som gør dig erhvervsudygtig som tandlæge, men som i princippet ikke forhindrer dig i at passe et funktionærjob. Ifølge Tandlægernes Tryghedsordninger får tre ud af fire tandlæger udbetaling pga. faginvaliditet.

Hvorfor er EUF så dyr?
Der er to grunde til, at EUF er dyr. Den ene er, at forsikringen er fagspecifik, og den anden er, at der inden for de senere år er flere tandlæger, der er blevet syge og har fået udbetalinger fra ordningen.

Hvorfor er EUF blevet dyrere?
Ifølge Tandlægernes Tryghedsordninger skyldes den stigende pris, at der har været flere skader de seneste år. Tidligere lå niveauet omkring 30 skader om året, men de seneste fire år har der været 38, 43, 47 og 56 skader. Det giver selvfølgelig flere udbetalinger, og det påvirker prisen på forsikringen.

Hvem gør brug af EUF?
Der er langt flere kvinder end mænd, der får udbetaling – også flere end fordelingen i ordningen tilsiger. I perioden 2014-2016 har der i alt været udbetalt erstatning i 124 sager. 12 af disse vedrører tandlæger under 35 år svarende til ca. 10 % af sagerne. Samtidig udgør tandlægerne under 35 år ca. 20 % af standen. Hvis man kigger på tandlæger under 40 år, så har 21 fået udbetaling svarende til ca. 1/6, mens de udgør ca. 1/3 af tandlægegruppen. Det er helt klart de 50-59-årige, der har det højeste antal skader. Denne gruppe står for ca. halvdelen af skaderne, mens de kun udgør knap 1/3 af hele gruppen.

Kommentarer
Annonce