ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Efter massivt nej:

"Det kan blive meget dyrt på den lange bane"

Det er en alvorlig situation, klinikejerne står i efter nej’et til overenskomstforslaget med HK Privat. Det mener formanden for klinikejerne, og han advarer imod en konflikt. 

Tekst: Gitte Almer Nielsen / Foto: Lizette Kabré
Dato: 07.04.2020

Det overraskede formanden for klinikejerne, at overenskomstforslaget med HK Privat blev forkastet med hele 75 % af stemmerne. 

Ikke, at han er uforstående overfor, at aftalen opleves som dyr. Og han kan også forstå dem, der kalder den urimelig. Men alt for mange glemmer at se aftalen i et større perspektiv, mener Torben Schønwaldt

– Vi har forhandlet i rammerne af industriens gennembrudsoverenskomster, som lægger de overordnede retningslinjer for resten af overenskomsterne. Sådan fungerer den Danske Model. Og ja, der blev givet markante forbedringer til alle, og jeg synes godt, man kan kalde det en gavebod. Men det er sådan, det er, og man bliver derfor nødt til at se aftalen i det perspektiv, siger han og slår fast. 

– Man skal simpelthen gøre sig klart, at det er et utænkeligt scenarie, at klinikassistenternes overenskomstmæssige lønninger ikke skal holde trit med de stigninger, der kommer på den øvrige del af arbejdsmarkedet, pointerer Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen.

Hvis man stemte nej pga. økonomi, så bliver det et meget dyrt nej på den lange bane

Torben schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen

Har TF forhandlet godt nok? 
På sociale medier og i kommentarspor giver flere medlemmer udtryk for, at de stemte nej, fordi ”nok er nok”. De mener, Tandlægeforeningen bør søge andre veje, ligesom nogle advokerer for, at man helt bør droppe en overenskomst. 

Til det forklarer Torben Schønwaldt, at Tandlægeforeningen ikke bare kan forhandle en overenskomst med hvem, man nu synes. Foreningen forhandler overenskomst med det fagforbund, som medarbejderne har valgt at lade sig repræsentere af. Og livet uden en overenskomst mener han bestemt ikke, er et ønskescenarie.

– En overenskomst gavner alle parter, fordi vi får klare retningslinjer at agere ud fra fx om lønregulering, pension, rammer for arbejdstid osv. En overenskomst betyder også, at vi har en gennemsigtighed ift. vores lønudgifter, og vi behøver fx ikke at bruge tid på årlige lønsamtaler med videre. Så selv om nogle vil mene, at det er besværligt, så mener jeg, at det gør vores hverdag nemmere, siger Torben Schønwaldt. 

Nogle vil måske indvende, at I ude af trit med medlemmerne og deres ønsker? 

– Vi har haft alle de forslag og input, som medlemmerne er kommet med, med ind til forhandlingerne. Og vi har forhandlet seriøst om det. Mange peger fx på fritvalgsordningen, som en vigtig årsag til deres nej. Igen må jeg sige, at vi ikke kan få fritvalgsordningen til at forsvinde. Men jeg kan love, at vores forhandlingsdelegation har haft et stort fokus på den under forhandlingerne. 

Men har I så været dygtige nok?

– Det er nærliggende at tro, at det ville have været bedre, hvis vi havde haft professionelle forhandlere. Men hvis vi fx ser på Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening, hvor der sidder en hel flok professionelle forhandlere, så er deres aftaler landet marginalt dyrere. Så man må sige, at vi gjorde det overordentlig godt, pointerer Torben Schønwaldt. 

Tænk jer godt om
Ifølge Torben Schønwaldt er næste skridt efter nej’et en konflikt, og den situation ser han på med stor bekymring. 

– Man skal bare gøre sig klart, at hvis man stemte nej pga. økonomi, så bliver det et meget dyrt nej på den lange bane. Økonomien i aftalen er ingenting ift. den økonomiske lussing, vi får, hvis vi kommer ud i en faglig konflikt, fastslår Torben Schønwaldt.  

Men er det netop ikke at ligge sig fladt ned for HK, hvis man siger ja, fordi man frygter en konflikt?

Vi har brug for ro på bagsmækken

Torben schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen

– Det mener jeg ikke. Det handler om at være rationel og ikke agere på følelser. Fakta er, at der intet godt kommer ud af en konflikt, og vi kan ikke banke HK på plads. Husk på, HK står ikke alene, og de vil ikke tøve med at iværksætte en sympatikonflikt. Det betyder, at vi ikke vil få fjernet affald, at vi ikke kan få leveret vores varer og de vil måske iværksætte blokader, så patienter ikke kan komme ind på klinikkerne.  

Samarbejdet kan blive ødelagt
Men det handler ikke kun om økonomi, mener Torben Schønwaldt. Han er også bekymret for, hvilke konsekvenser en konflikt kan få på samarbejdet med klinikassistenterne. En faggruppe, som han kalder uundværlig. 

– Jeg kan frygte, at en konflikt vil gøre det hele så betændt, at det kan være svært at få forholdet til at hele igen. Vi har brug for ro på bagsmækken -  især nu, hvor vi har brug for nogle medarbejdere, som vil være med til at arbejde aktivt for, at klinikken kommer igennem corona-krisen, siger Torben Schønwaldt. 

Derfor mener han også, at man bør styre uden om en konflikt, og hans håb er, at klinikejerne i Tandlægeforeningen vil give opbakning til, at Klinikejerudvalget kan genoptage drøftelserne med HK Privat og Danske Tandplejere. 

– Klinikejerudvalgets anbefaling er, at vi skal have genoptaget kontakten til HK og Danske Tandplejere. Vi foreslår, at Tandlægeforeningen, når vi alle har haft tid til at overveje den alvorlige situation, vi står i, gennemfører en meningsmåling herom blandt klinikejerne, så vi er sikre på, om vi har et mandat blandt klinikejerne.

Kommentarer

53 Kommentarer

Torben Schønwaldt er uegnet som KEU-formand. Vi skal vælge en ny formand som er egnet og er ikke bange for HK. Henrik Ove Jensen skulle være vores formand.
Jeg er fuldstændig enig i dine synspunkter Torben. Få den overenskomst landet, så vi kan komme videre med genopretningen af vores klinikker
Tak Torben. Jeg håber kollegerne vil sætte sig ind i, at det er en minimallønsoverenskomst I har forhandlet hjem. Kniber det med økonomien så gør evt de personlige tillæg resultatbestemte. Det kan anbefales.
Tak for de opklarende ord, Torben. Der skal lyde en stor tak her fra, for det arbejde du og resten af forhandligsudvalget har lavet på vores vegne. Håber alle får tænkt scenariet med en konflikt til ende, vi vinder intet ved det.
Meget enig Torben .
Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg synes generelt i gør et super arbejde og er imponeret over, hvordan i kæmper for os alle som stand i disse vanvittige tider.
Igen beviser du Torben, at du er den rette mand på posten. Det er i sandhed spændende tider!
Resultatet kan nok ikke være meget anderledes. Jeg stritter bare imod automatikken i, at vi ikke må modregne i personlige tillæg. Nogle ansatte fortjener mere, og andre går ned ad bakke og bør modregnes.
Jeg forstår jeres bekymringer. Men .. de resultater der kom ud af industriens overenskomst var forhandlet i en helt anden økonomisk situation .... Det er ikke tilfældet nu og bliver det ikke lang tid frem ... hvor er HK’s samfundssind og løfte i flok ånd. ??? Vores ka’er sidder hjemme i sofaen til fuld løn . Er det samfundsind og så presse på for en overenskomst med fritvalg på 7% . NEJ. Lønstigninger er okay... men jeg “ lægger mig ikke ned “ med den fritvalg. Beklager. Så må du Torben tage en snak og få udsættelse... så må vi se hvad resten af arbejdsmarkedet kommer igennem med .... og så vi afvente dem .Nogen skal jo starte med at slå bremsen i. Jeg synes ærlig takt at I er forpligtiget til at forlægge Mette Frederiksen eller i det mindste erhvervsministeren de overenskomstkrav der nu stilles i en corona tid og eftertid . Lad og få deres udtalelse før vi gør mere .
Hej Torben! Jeg er ganske enig med dig, økonomien kan vi ikke ændre ved! Derfor synes jeg i skal gå efter to måske tre andre ting! En standard kontrakt der viser den samlede løn alt inklusivt! Overholder man ikke regler om at kontakte offentlige myndigheder under sygdom, således at arbejdsgiveren kan få sygedagpenge, så er det bortvisningsgrundlag, altså en konsekvens ved ikke at deltage! Endelig kunne det være rart, om man kunne trække lønstigninger i det personlige tillæg, ikke at jeg tror ret mange ville benytte sig af det! Det er min “ønskeseddel’! Stadig bliv venligst på din post, trods knoppede ord, du gør det fremragende!
Hej Michael Vi vil tage alle de gode forslag I kommer med tilbage til en mulig ny forhandling med HK.
Bliv nu bare enige. Genoptag kontakten
Problemet er ikke de lavest lønnede klinikass. Problemet er, at vi ikke kan modregne i personligt tillæg for de ass , der har været i faget mange år, og som får en høj løn. De bliver ved at stige, så de tilsidst får mere end tandlægen, ell i alle tilfælde en højere løn end rimeligt for en mindre enkeltmands ejet butik. Det er det reelle problem, som jeg ser det.
Lone det problem har du jo sådan set selv skabt. Men når alt kommer til alt skal du jo spørge dig selv om du så ville modregne en lønstigning i et personligt tillæg hos en værdsat medarbejder du havde haft i mange år?
Enig med Lone. Det er ikke Lone der selv har skabt problemet, det er dig Torben som er dårlig til at forhandle. Du har ingen synderlig sans for forretning.
Johnny (hvem du så end er, du som ikke vil stå ved dit efternavn) det er ikke Torben, det forhandler overenskomst med HK.
Jeg er en af dem som I kan klandre for for indholdet i de overenskomster som vi har forhandlet med HK, Tandplejerforeningen og Faglig Puls (laboratorieteknikkerne), idet jeg har siddet ved forhandlingsbordet sammen med kolleger fra KEU. Der var mange ting vi kunne have ønsket anderledes og fritvalgsordningen og administrationen af denne samt udmøntningen af økonomien af denne på ansættelseskontrakten var for os vigtige elementer. Den danske aftalemodel gør det svært for os at aftale væsenligt anderledes vilkår end det øvrige arbejdsmarked har opnået med mindre vi var villige til at tilbyde markante bedre lønmæssige forhold. Det er helt korrekt at situationen siden er ændret markant med corona nedlukningen og den store følgevirkning som det får for klinikkernes økonomi. Jeg vil gentage Torben Schønwaldts opfordring til jer om at bakke op om at søge at genoptage forhandlinger. Vi kan ikke love at lønudviklingen på vores område kommer til at afvige klart fra arbejdsmarkedets lønudvikling i øvrigt, men vi vil arbejdehårdt på at få lønmodtagerorganisationerne til at tage et medansvar for at få klinkkerne gennem denne krise. Konflikt vil ikke løse noget, men blot efterlade os yderligere økonomisk udmattede når vi igen skal forhandle på et helt tilsvarende grundlag. Vi vælger ikke selv hvem vi indgår overenskomster med - det er med de organisationer som vores medarbejdere har bestemt at lade sig repræsentere af, og det er HK Privat og tandplejerforeningen - vi har ikke selv mulighed for at vælge alternative aftaleorganisationer, og vi må have overenskomster for at kunne få arbejdet til at fungere på klinikkerne. Det kan føles urimeligt i den nuværende situation, men lad være med at lade jer lokke at konfrontationstalen om konflikt, det vil ikke føre til noget godt.
Jeg stemte nej til overenskomsten før corona blev et emme fordi jeg mener at i forhandlere igen igen ikke har turdet stå imod især ønsket om at komme af med fritvalgsordningen. Fritvalgsordningen er et misfoster. Hvorfor skal vi som klinikejere administrere vores medarbejderes løn på den måde til enten løn, pension eller frihed.Det er kun kilde til fejl og irritation og ekstra arbejde. Det er voksne mennesker vi har ansat, de må selv administrere deres løn. Den findes jo ikke hos tandplejerne, så det må være muligt at få den indrulleret i lønnen. Jeres argument med udviklingen i arbejdsmarkedet holder ikke i den sammenhæng. I bedre tider burde i turde tage en konflikt på den del. At der alm lønstigninger kommer vi ikke uden om og de skal da også bare honoreres. Vi bør søge forhandlinger igen evt forlænge den nuværende overenskomst grundet corona og så optage forhandlingerne om fornyelse om 1 år når vi er kommet igang igen og har fået lidt fodfæste igen. Men det er jo os klinikejere der står med ryggen mod muren og hatten i hånden og beder ..... om at vi alle kommer ud på den anden side af nedlukning med arbejdspladsen i behold. Måske kan HK bevæges til ikke kun tænke lønninger men lønninger og arbejdspladser.
Kære Gernot Fritvalgsordningen er en torn i øjet for os alle og ligeså meget den betyder for os som en torn, ligeså meget betyder den for HK. Fritvalgsordningen er hjerteblod for HK og de accepterer aldrig at denne forsvinder og HK er klar til at gå i konflikt for den. Under forhandlingerne med HK foreslog vi også om ikke andet, så at få fritvalgsordningen synliggjort som en del af lønpakken og ligeledes få den gjort administrativ nemmere for klinikkerne. Det var HK heller ikke indstillet på selvom det ikke ville koste medlemmerne noget. Nu er det selvfølelig en anden tid og når vi mødes med HK igen er det noget at det vi må tale med dem om. Jeg vil dog godt pointere at hvis du stemte nej udelukkende fordi fritvalgsordningen ikke blev fjernet, kommer du desværre til det igen. HK går aldrig med til at fjerne den.
Jeg ville have stemt ja og dermed fulgt dit råd Torben, hvis jeg havde haft mulighed for det. Jeg håber meget, at der kan landes en aftale uden konflikt. Du har min fulde opbakning.
Torben og delegationen fra TF gør et godt arbejde for os. Enig at vi er bedst tjent med en overenskomst. Afstemningen faldt blot på et rigtig uheldigt tidspunkt hvor corona ramte vores branche for alvor. Tror der er sket en del forvirring på grund af dette. Vi kan ikke undslå os den generelle tendens på arbejdsmarkedet. Håber det er muligt at få genoptaget forhandlingerne og undgå konflikt, det er slet ikke det vi har brug for når vi skal i gang igen. Samfundssind fra HK ? -man kunne måske håbe på at de var indstillet på at udsætte starttidspunkt for den nye periode, i lighed med så meget andet der udskydes for tiden.
Coronakrisen er imidlertid ikke en normal krise. I vores milde scenarie, hvor BNP falder med lige under 4 procent, kan det offentlige underskud ende på knap 7 procent af BNP,« siger overvismand Carl-Johan Dalgaard Det er ubegribeligt, at den verden som eksisterede i februar med 2 % vækst I BNP er væk. Borte og den kommer aldrig tilbage. Ufatteligt at det kan ske på 2 mdr. Men det skete. Det er naivt, at påstå at industrien ville indgå den samme overenskomst i coronaverdenen. I 2020 vil vi miste ca 25 % af vores omsætning, og økonomien i samfundet vil være ødelagt. Hele grundlaget for vores danske velfærds samfund er truet. I tusindevis ja måske 10.000 selvstændige virksomheder vil sansynligvis gå konkurs. Vi kan ikke bare lukke øjene. Virkligheden er her. Lad os spørge INDUSTRIEN om de idag ville lave den samme overenskomst......det var da en start...
Enig. Vi skal ikke i konflikt.
Jeg ønsker også, at forhandlingerne bliver genoptaget, så en overenskomst kan “komme i hus” på det nye grundlag vi har med Corona. Tak.
Selvfølgelig skal kontakten og drøftelserne søges genetableret. Og vi skal bevare vores gode og gensidige afhængige relation til KA'erne til tiderne der kommer, hvor erhvervet skal genetableres bedst muligt. Ikke fordi vi skal være ''bange for'' en konflikt med HK, hvis det var det rigtige -men den løser bare ikke de fælles problemer, som både KA og tdl. lige er havnet i. Tværtimod forværres de for begge parter. Og det er ikke det samme som at ''lægge sig fladt ned''. Det signal er vist sendt af klinikejerne allerede. Stor opbakning til Torben og udvalg herfra -det er i sandhed det muliges kunst, der kræves af dem. For det er formentlig tidslinien i ''Industriens aftaler-Corona light-afstemningperiode-Corona lockdown'', der har ført til dette helt absurde scenario, vi er havnet i. Men rammerne blev -i hvert fald denne gang- som de blev. Pga. industriens aftaler i en nu allerede komplet ''anden tid''. Og det er nok mere end noget andet TID til at tilpasse vores driftsomkostninger, som vi nu får brug for, når restriktionerne i de midlertidige retningslinjer løftes igen. Så trods HK's helt usmagelige automat-retorik, om at vi tandlæger ''ikke viser samfundssind'', at vi ''spytter på den danske model'' etc..., så håber jeg alligevel, at både HK og vi klinikejere snarest er i stand til at lægge følelserne til side og tage ansvar for vore fælles arbejdspladser ved at mødes og drøfte situationen. For vore medlemmers skyld. Og faktisk tror jeg også, at rigtig mange klinikassistenter oven på denne kolde spand vand i hovedet d. 17 marts nu vil udvise forståelse for, at HK og TF igen drøfter vilkårene/tidspunkt for implementering. Det håber jeg, at HK både kan indse og vil respektere deres medlemmer for! Måske kan det hele endda foregå i det altoverskyggende 'samfundssinds tegn', så HK ikke føler at de taber ansigt ved at deltage i nye drøftelser. (PS. Hvis ikke vi tandlæger havde vist samfundssind, så havde vi da bare forlængst stemt ''ja'' og væltet meromkostningerne over på patientandelen. Men det er jo altid os, der af al magt prøver at skåne vores patienter for dette, når der skæres fra Regeringen; eller der skal findes økonomi til lønstigninger).
Hej Torben, det er ikke overenskomstresultatet der er problemet. DET ER SÆRLOVEN. Jeg gav gerne mine KAér mere i løn, det har de bestemt fortjent. Men klinikkens økonomi er presset til HELT til kanten. Og er det arbejdskamp der lægges op til så er jeg klar til det. Økonomien er alligevel skudt i sænk. Meeeen så kan folk jo selv lave deres tænder eller få de kæder der har tomme stole til at gøre det, og det klarer de ikke i længden.
Godt interview og gode svar. KEU's problem er som W. Churchill beskriver det: "Det er ikke kun dem foran (HK, red.), som du tage dig i agt for. Det er også dem bagved (tandlægerne/klinikejerne, red.) du skal holde øje med". Jeg bakker KEU's/Torbens kurs op. Både foran og bagved bliver det nok nødvendigt, at der (igen og igen) snakkes hårdt om samfundssind og at coronakrisen giver gener for alle. For HK'ere og tandlæger. Samtidigt er der noget større på spil, nemlig at samfundet/pressen/politikerne ogsåser på, hvordan TF klarer denne HK-situation. Og S-regeringen har tættere bånd til HK end til TF. Her tænker jeg på, at vi har også en særlov at skulle klare efter coronakrisen.
Tak for god information. Jeg tror at den usikre fremtid i forbindelse med COVID 19 har haft stor indflydelse på udfaldet. Jeg håber meget at I kan få gang i forhandlingerne igen så vi kan undgå en konflikt.
Hele verden er blevet sindssyg, men det er ikke klinikassistenternes skyld. Åbenbart tror politikerne at penge er noget man trykker, de har fx fjernet den binding der var i den offentlige lønudvikling til lønudviklingen i det private. Konsekvensen er nu at de private ønsker samne stigninger som der gives i det offentlige. Det ender sikkert galt på et tidspunkt. I mellemtiden spiller vi Sorteper, og jeg stemmer for at sende sorteper videre. Vi er nødt til at acceptere den stigning der gives på arbejdsmarkedet. Konflikt gavner absolut intet. Hvem tror seriøst klinikkerne har økonomi til en langstrakt udmatningskamp mod HK der har en kæmpe strejkekasse. De ville være en fordel hvis flere brugte hovedet til at tænke med.
Kunne det være en ide at udsætte overenskomsten 1 år, så kan hk også vise lidt samfundssind! Hvis de ved hvad dette er.
Du synes HK skal "vise samfundssind". Lige nu modtager klinikejere støtte fra staten i stor stil. Vi er på støtten betalt af fællesskabet! Og så beder du HK vise samfundssind i stedet for, at de beder om samme lønstigninger som resten af samfundet.... Vi er til grin som forretningsfolk, hvis vi ikke kan holde til, at vores medarbejdere følger de generelle stigninger. Det her er et latterligt hykleri af en gruppe af selvstændige, der tjener helt fint og som piver fordi det i en kort periode kan blive lidt mindre. Dit syn på sagen vidner om at liv i en osteklokke. Om lidt får vi konflikt. Lad os se hvor god forretning det er. Flot gået.
Tak for Torbens indlæg der lyser langt væk af langsigtet snusfornuft og manglende overarme i en forhandling hvor tandlægerne kun har fået snittet af pølsen. KA'erne er en højt skattet medarbejdergruppe, det ved de godt, men vi ved alle sammen at borer du for dybt rammer du pulpa ! Hvis der forhandles minimalløn med med fritvalgstillæg , så fint for mig, men så skal der samtidig fremtå af et forhandlingsresultat at personlige tillæg kan revideres individuelt , Det kunne give mening. OG... hvis vi finally skal tænke i skraldespande og benspænd, så må vi det !
"borer for dybt". Så du mener seriøst, at en lønstigning, der følger den generelle stigning er at bore for dybt? Igen et udtryk for piveri, som er pinligt for en gruppe af selvstændige, der tjener helt fint og som fint kommer igennem coronaen - endda med støtte fra fællesskabet.
@Peter Kohberg Det kan ikke siges bedre og mere præcist! LIKE @Peter Her er vist en fra HK der spammer debatten.
Nej. Jeg synes blot, at vi opfører os ynkeligt. Piver over små skvulp, som at værdsatte medarbejdere følger den generelle lønstigning. Det klarer vi fint. Også uden at trække corona-kortet. Hvor mange tandlæger går i underskud i år efter støtte fra staten???
Peter (hvem du end er) Når du ønsker at tage del i debatten, vil jeg synes jeg det vil være rimeligt at du også deler dit efternavn med os.
Er det et generelt krav herinde, Torben?
Nej det er bare god stil. Du ved hvem jeg er. Jeg ved ikke hvem du er
Der er synspunkter fra tandlæger, der er modsat konsensus, som i så fald ikke kommer frem. Mine er et godt eksempel. Når man påpeger det enorme hykleri fra en forkælet faggruppe som vores, bliver man ikke populær blandt kollegaer. Mange forstår ikke, at mine synspunkter er til for at tjene os langsigtet, da jeg mener hykleriet kan føre til enormt tab af omdømme. Når mange herinde piver i lyset af normalt fantastiske indtjeningsmuligheder, så løber vi en risiko. Som alle andre selvstændige, må vi tage det sure med det søde og ikke straks pive løs. Og vi bør huske, at vi er en gruppe af selvstændige, der er på STØTTE FRA FÆLLESSKABET!
Kære Torben x co - bær venligst over med kollegers knubbede ord - der er rigtig mange som er pressede, frustrerede og bange . Jeg stemte - meget tidligt ja, men under protest. Jeg bryder mig ikke om ting , man ikke rigtig kan se , hvad er . Hvis en lønstigning er 7 % , så skriv det og jeg betaler med glæde . Vores piger er krumtappen i klinikken ! Gå tilbage til Gernot Laues indlæg - frivalgsordningen er et misfoster - enig . Det tager ting med ind af bagdøren, det er “lusket” og giver forståelsesproblemer i det daglige , men brug også resten af hans indlæg som er kritiserende og meget kontruktivt . Og så lige et spørgsmål . Måske er det til at krumme tæer over , men jeg forsøger alligevel... I gamle dage opfattede jeg regionens opdatering af sygesikringstilskudene bla som en konsekvens af de afsluttede forhandlinger med feks HK - vi blev kompenserede eller hvad ? Nu har vi særloven og må siges at være blevet sat adskillige % tilbage . Hvor er automatikken eller er jeg helt galt afmarcheret ? Svar venligs , men bliv på jeres poster og nyd vores anerkendelse !
Hej Jan Rammen pris- og lønreguleres en gang årligt den 1. juni på tilsvarende måde som bloktilskuddet til regionerne ( jf. ”Økonomiske vilkår vedrørende tandlægehjælp)
Selvfølgelig skal vi bakke op om vores egen forening og dermed giver klinikejerudvalget forhandlingsmandat. Alt andet vil være anarki. Der er nok INGEN der vil vi klinikejere det bedre, end vore egne folk.
I min optik har der, hos vi klinikejere, gennem en del år oparbejdet sig meget store frustrationer, idet vore klinikkers økonomi udelukkende oplever forringelser. Men i stedet for at sparke “ nedad “ i hierakiet, bør ALLE gode kræfter samles om, at problemet adresseres hvorfra problemet hidrører, nemlig politisk indsigt i vor stands samfundsbetydning, og at de får forståelse for, at vi har en overordentlig krævende akademisk uddannelse bag os, og bør honoreres herfor!
Tjener klinikejere gennemsnitligt mindre end tidligere?
Ja, Peter. Det gør klinikejere.
Ja, Peter. Det gør klinikejere.
Hvad belæg har du for dette?
Vores undersøgelser viser en omsætningsnedgang på 95-98%. Og dette påvirker selvfølgelig klinikejerens løn i negativ retning.
Ja, nu. Men det skyldes jo corona-situationen, som forhåbentlig kun har midlertidig karakter. Vi henter hurtigt det tabte og vi er jo på støtte fra staten lige nu. Bortset fra Corona går vi ikke tilbage.
Du skrev forringelser over en årrække. Det var det udsagn jeg savnede saglig dokumentation for.

Sider

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE