ANNONCE
Annonce
Efter massivt nej:

"Det kan blive meget dyrt på den lange bane"

Det er en alvorlig situation, klinikejerne står i efter nej’et til overenskomstforslaget med HK Privat. Det mener formanden for klinikejerne, og han advarer imod en konflikt. 

Tekst: Gitte Almer Nielsen / Foto: Lizette Kabré
Dato: 07.04.2020

Det overraskede formanden for klinikejerne, at overenskomstforslaget med HK Privat blev forkastet med hele 75 % af stemmerne. 

Ikke, at han er uforstående overfor, at aftalen opleves som dyr. Og han kan også forstå dem, der kalder den urimelig. Men alt for mange glemmer at se aftalen i et større perspektiv, mener Torben Schønwaldt

– Vi har forhandlet i rammerne af industriens gennembrudsoverenskomster, som lægger de overordnede retningslinjer for resten af overenskomsterne. Sådan fungerer den Danske Model. Og ja, der blev givet markante forbedringer til alle, og jeg synes godt, man kan kalde det en gavebod. Men det er sådan, det er, og man bliver derfor nødt til at se aftalen i det perspektiv, siger han og slår fast. 

– Man skal simpelthen gøre sig klart, at det er et utænkeligt scenarie, at klinikassistenternes overenskomstmæssige lønninger ikke skal holde trit med de stigninger, der kommer på den øvrige del af arbejdsmarkedet, pointerer Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen.

Hvis man stemte nej pga. økonomi, så bliver det et meget dyrt nej på den lange bane

Torben schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen

Har TF forhandlet godt nok? 
På sociale medier og i kommentarspor giver flere medlemmer udtryk for, at de stemte nej, fordi ”nok er nok”. De mener, Tandlægeforeningen bør søge andre veje, ligesom nogle advokerer for, at man helt bør droppe en overenskomst. 

Til det forklarer Torben Schønwaldt, at Tandlægeforeningen ikke bare kan forhandle en overenskomst med hvem, man nu synes. Foreningen forhandler overenskomst med det fagforbund, som medarbejderne har valgt at lade sig repræsentere af. Og livet uden en overenskomst mener han bestemt ikke, er et ønskescenarie.

– En overenskomst gavner alle parter, fordi vi får klare retningslinjer at agere ud fra fx om lønregulering, pension, rammer for arbejdstid osv. En overenskomst betyder også, at vi har en gennemsigtighed ift. vores lønudgifter, og vi behøver fx ikke at bruge tid på årlige lønsamtaler med videre. Så selv om nogle vil mene, at det er besværligt, så mener jeg, at det gør vores hverdag nemmere, siger Torben Schønwaldt. 

Nogle vil måske indvende, at I ude af trit med medlemmerne og deres ønsker? 

– Vi har haft alle de forslag og input, som medlemmerne er kommet med, med ind til forhandlingerne. Og vi har forhandlet seriøst om det. Mange peger fx på fritvalgsordningen, som en vigtig årsag til deres nej. Igen må jeg sige, at vi ikke kan få fritvalgsordningen til at forsvinde. Men jeg kan love, at vores forhandlingsdelegation har haft et stort fokus på den under forhandlingerne. 

Men har I så været dygtige nok?

– Det er nærliggende at tro, at det ville have været bedre, hvis vi havde haft professionelle forhandlere. Men hvis vi fx ser på Dansk Industri og Dansk Arbejdsgiverforening, hvor der sidder en hel flok professionelle forhandlere, så er deres aftaler landet marginalt dyrere. Så man må sige, at vi gjorde det overordentlig godt, pointerer Torben Schønwaldt. 

Tænk jer godt om
Ifølge Torben Schønwaldt er næste skridt efter nej’et en konflikt, og den situation ser han på med stor bekymring. 

– Man skal bare gøre sig klart, at hvis man stemte nej pga. økonomi, så bliver det et meget dyrt nej på den lange bane. Økonomien i aftalen er ingenting ift. den økonomiske lussing, vi får, hvis vi kommer ud i en faglig konflikt, fastslår Torben Schønwaldt.  

Men er det netop ikke at ligge sig fladt ned for HK, hvis man siger ja, fordi man frygter en konflikt?

Vi har brug for ro på bagsmækken

Torben schønwaldt, formand for klinikejerne i Tandlægeforeningen

– Det mener jeg ikke. Det handler om at være rationel og ikke agere på følelser. Fakta er, at der intet godt kommer ud af en konflikt, og vi kan ikke banke HK på plads. Husk på, HK står ikke alene, og de vil ikke tøve med at iværksætte en sympatikonflikt. Det betyder, at vi ikke vil få fjernet affald, at vi ikke kan få leveret vores varer og de vil måske iværksætte blokader, så patienter ikke kan komme ind på klinikkerne.  

Samarbejdet kan blive ødelagt
Men det handler ikke kun om økonomi, mener Torben Schønwaldt. Han er også bekymret for, hvilke konsekvenser en konflikt kan få på samarbejdet med klinikassistenterne. En faggruppe, som han kalder uundværlig. 

– Jeg kan frygte, at en konflikt vil gøre det hele så betændt, at det kan være svært at få forholdet til at hele igen. Vi har brug for ro på bagsmækken -  især nu, hvor vi har brug for nogle medarbejdere, som vil være med til at arbejde aktivt for, at klinikken kommer igennem corona-krisen, siger Torben Schønwaldt. 

Derfor mener han også, at man bør styre uden om en konflikt, og hans håb er, at klinikejerne i Tandlægeforeningen vil give opbakning til, at Klinikejerudvalget kan genoptage drøftelserne med HK Privat og Danske Tandplejere. 

– Klinikejerudvalgets anbefaling er, at vi skal have genoptaget kontakten til HK og Danske Tandplejere. Vi foreslår, at Tandlægeforeningen, når vi alle har haft tid til at overveje den alvorlige situation, vi står i, gennemfører en meningsmåling herom blandt klinikejerne, så vi er sikre på, om vi har et mandat blandt klinikejerne.

Kommentarer

53 Kommentarer

Jeg stemte ja til overenskomsten. Vores klinikassistenter skal have en ordentlig løn så det er attraktivt at være klinikassistent! Man burde dog kunne modregne i personlige tillæg , så man har større mulighed for belønning af ekstraordinær indsats i en længere eller kortere periode uden at være forpligtiget til dette i al fremtid.
Kan man påvirke politikere og andre parter til at suspendere muligheden for lockouts og strejker i fx 1 år efter Coronakrisen. Jeg tænker at det er tåbeligt at samfundet redder økonomien for virksomhederne under krisen, hvis virksomhederne derefter mister livet pga konflikt/strejke.
Hvad denne situation angår: Nej

Sider

ANNONCE