Dato: 15.09.2016
Udskriv denne side

Din checkliste før tilsyn

Flere tandklinikker vil få besøg af Styrelsen for Patientsikkerhed, når det nye risikobaserede tilsyn for alvor går i luften fra årsskiftet. Du kan med andre ord lige så godt forberede dig allerede nu, for de kommer også på din klinik.

Illustration:
Julie Asmussen

Hvis du kan sætte flueben ved disse punkter, er du ifølge Tandlægeforeningen rigtig langt.

1

Du har udpeget en virksomheds-ansvarlig tandlæge (VAT)
Er I mere end én tandlæge på klinikken, og har I endnu ikke anmeldt en virksomhedsansvarlig tandlæge (VAT) til Styrelsen for Patientsikkerhed, så få det gjort. En del klinikker mangler endnu at anmelde.

2

Dine makroer i din elektroniske patientjournal er tilpasset
En klassisk fejl indenfor journalskrivningen er, når der lidt for ukritisk gøres brug af utilpassede makroer, der ikke afspejler din måde at arbejde på. Den slags slår Styrelsen for Patientsikkerhed ned på. Så tilpas dine standardmakroer, og sørg desuden for at tilpasse, hver gang du anvender en makro.

3

Du sikrer dig løbende, at din backup er brugbar
Det er ikke nok at tage backup af klinikkens data. Du skal løbende sikre dig, at backuppen rent faktisk kan bruges til at gendanne data i tilfælde af nedbrud. Test gerne mindst en gang årligt.

4

Du kvalitetsstyrer dit implantat-system
Har du taget et implantatsystem i brug efter 12. december 2013, er du underlagt Vejledning om lægers og tandlægers brug af implantater. Den indebærer bl.a. kvalitetsstyring af dit system.

5

Du har anmeldt dit CAD/CAM-anlæg
Har du et CAD/CAM-anlæg, skal det anmeldes til Lægemiddelstyrelsen, at du er fabrikant af medicinsk udstyr efter mål.

6

Du har anmeldt import af teknik
Importerer du teknik fra et andet EU-land end Danmark, skal det meldes til Lægemiddel-styrelsen, at du er importør af medicinsk udstyr efter mål.

7

Du foretager konstanskontrol af dit røntgenanlæg
Du skal foretage konstanskontrol af dit røntgenanlæg for at sikre, at anlægget fungerer, som det skal. Følg vejledningen.

8

Du efteruddanner dig 25 timer om året
Og du sørger for, at det er registreret på Tdlnet.dk.

9

Du overholder NIR
Du overholder Nationale Kliniske Retningslinjer for Infektionshygiejne, hvilket bl.a. vil sige, at du:

  • foretager månedlige sporeprøver af din autoklave
  • tjekker din autoklave med en kemisk indikator dagligt
  • tjekker din vandkvalitet en gang årligt
  • overholder regler for vask og opbevaring af klinikbeklædning
  • opbevarer klinikkens materialer korrekt – og de ikke er udløbet
  • datomærker klinikkens sterile gods

 

Få punkterne på checklisten uddybet på Tdlnet.dk