Annonce
Internationalt forskningsnyt:

EDTA påvirker ikke den antibakterielle virkning af NaOCl

Natriumhypoklorit (NaOCl) og EDTA er to af de hyppigst anvendte skyllevæsker i forbindelse med endodontisk behandling; men der har været nogen usikkerhed om, hvorvidt EDTA påvirker den antibakterielle virkning af NaOCl. En ny spansk laboratorieundersøgelse tyder imidlertid på, at dette ikke er tilfældet.

88 steriliserede roddentinstykker på 4 x 4 x 0,7 mm blev inkuberet med Enterococcus faecalis i tre uger. Dentinstykkerne blev herefter nedsænket i tre minutter i NaOCl, EDTA, kombinationer af NaOCl og EDTA i forskellige koncentrationer eller 0,9 % saltvand (negativ kontrol). Mængden af levende bakterier på dentinstykkerne blev efterfølgende undersøgt ved hjælp af dyrkning og adenosin-trifosfat-test.

Resultaterne viste betydelig reduktion i bakterieantallet i alle grupper. I grupperne med NaOCl var den antibakterielle virkning så udtalt, at der ikke kunne påvises bakterier ved dyrkning. Tilsætning af EDTA ændrede ikke dette billede. Forfatterne konkluderer, at samtidig tilstedeværelse af EDTA og NaOCl ikke reducerer den antibakterielle virkning af NaOCl.

Kommentar ved lektor, ph.d. Lise-Lotte Kirkevang, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet:

Den antibakterielle effekt af den skyllevæske, vi anvender, er en væsentlig del af den biomekaniske udrensning af inficerede rodkanaler. NaOCl er den oftest anvendte skyllevæske under bearbejdelse af rodkanalerne. Den opløser den organiske del af smørelaget, nekrotisk væv og til dels også vitalt væv. Samtidig har den en bred antibakteriel effekt, der rammer de fleste bakterier og svampe. EDTA er en chelator med speciel affinitet for calcium. Den anvendes til at fjerne den uorganiske del af smørelaget. EDTA anvendes derfor primært efter præparationen af rodkanalen og inden kanalen rodfyldes.

Undersøgelsen viser, at NaOCL effektivt eliminerer E. faecalis fra steriliserede roddentinstykker. Andre undersøgelser har peget på, at EDTA kunne påvirke den antibakterielle effekt af NaOCl negativt. Nærværende undersøgelse finder ikke denne negative effekt. De fleste af sådanne undersøgelser er in vitro undersøgelser, og resultater fra sådanne undersøgelser kan ikke direkte overføres til den kliniske situation.

I dette tilfælde kan man også argumentere for, at det potentielle problem er minimalt, hvis man anvender de to væsker som beskrevet ovenfor. Under kanalpræparationen gør NaOCl det ”beskidte arbejde” med at eliminere mikroorganismer, så selv hvis EDTA skulle have en hæmmende effekt på NaOCl’s antibakterielle virkning, ville en afsluttende skylning med EDTA sandsynligvis ikke være et stort problem for bekæmpelsen af mikroorganismer og dermed udfaldet af den endodontiske behandling.

Solana C, Ruiz-Linares M, Baca P, Valderrama MJ et al. Antibiofilm activity of sodium hypochlorite and alkaline tetrasodium EDTA solutions. J Endod 2017;43 2093-6.

Kommentarer
Annonce