Erhvervsudygtighedsforsikringen bliver dyrere

Præmien til erhvervsudygtighedsforsikringen stiger, og ordningen forringes på en række punkter. Det står klart efter weekendens generalforsamling i Tryghedsordningerne, hvor afgående formand Kirsten Melchior præsenterede et stort underskud på ordningen for tredje år i træk.

Tekst:
Foto:
Maria Tuxen Heegaard

Langt flere tandlæger end forventet har brug for forsikringen, og der udbetales derfor langt flere penge til syge medlemmer, end der indbetales. Den situation tvinger nu Tandlægernes Tryghedsordninger til sammen med Danica, der udbyder forsikringen, at indføre en præmiestigning på 11,8 %. Ordningens vilkår justeres desuden på en række områder (se boks).  

Koldt vand i blodet
Den nyvalgte formand Niels Bruun, mener dog stadig, at der er tale om en attraktiv forsikringsordning, og han mener derfor ikke, at man bør overveje at nedlægge den eller at ophæve det såkaldte obligatorium, der betyder at alle privatpraktiserende medlemmer af Tandlægeforeningen, er tvunget til at tegne forsikringen. Tvært imod mener han, at det store træk på ordningen netop understreger dens berettigelse.

- Jeg synes, man skal slå koldt vand i blodet. Vi har en rigtig god ordning, som har været en økonomisk redning for mange medlemmer i en svær situation. Men som Kirsten Melchior sagde fra talerstolen på Tryghedsordningernes generalforsamling, kan guld også købes for dyrt. Og hvis medlemmerne er utilfredse, må vi tage det op til revision, siger Niels Bruun.

Jeg synes, man skal slå koldt vand i blodet

Kirsten Melchior, afgående formand for Tandlægernes Tryghedsordninger 

Han påpeger, at ordningen ikke er blevet hverken dyrere eller markant dårligere, end den var for en årrække siden. Der er snarere tale om, at man tilbageruller de forbedringer og den prisnedsættelse, som man gennemførte i 2012 og 2013.

Samtidig med ændringerne i erhvervsudygtighedsforsikringen har bestyrelsen i Tryghedsordningerne besluttet, at ændre udbetalingerne i dagpengeordningen. Sygemeldte tandlæger vil således fra årsskiftet få udbetalt dagpengeydelser på 210% af omsætningen i henhold til Tandlægeoverenskomsten i op til ½ år,

Flere yngre syge
En del af forklaringen på det store underskud i ordningen er, if. Tandlægernes Tryghedsordninger, at flere yngre bliver syge, og det er dyrt i hensættelser. Lidelser i bevægeapparatet er stadig langt den hyppigste årsag til uarbejdsdygtighed, men sygemeldinger som følge af stress fylder stadig mere i statistikken.

If. Niels Bruun arbejder man på flere fronter på at forebygge de stressrelaterede sygemeldinger. Det nye tilbud om erhvervsrådgivning til pressede tandlæger er et eksempel på det.

Fem punkter, hvor Erhvervsudygtighedsforsikringen bliver forringet

 

  • Karensperioden ændres fra 3 til 6 måneder

  • Indeksregulering på udbetalingerne fjernes

  • Forsikringen er gratis for studerende i 1 år mod 2 år i dag

  • Faginvaliditet kan maksimalt udbetales i 5 år, dog fra 58 år kan udbetaling ske til udløb (i dag 55 år)

  • Forsikringen udløber ved 65 år mod 67 år i dag. Dog fortsætter udløbsalder 67 år for tandlæger, der 1.1.2017 er fyldt 60 år

Kilde: Tandlægernes Tryghedsordninger

Læs highlights fra Tandlægeforeningens hovedgeneralforsamling på Tdlnet.dk her