ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Faglig leder: Infektionstema

Faglig leder Dato: 04.05.2016

I dette og næste nummer af Tandlægebladet vil der være fokus på sjældnere infektioner i mundhulen, hvoraf nogle er aggressive og førende til tidligt tandtab, mens andre kan påvirke den generelle sundhed og i værste fald ende fatalt. Da hovedparten af disse infektioner har en bakteriel årsag, indledes temaet med en oversigtsartikel om mikrobiologisk diagnostik med fokus på bakterier. Herefter følger seks artikler, der omhandler infektioner i parodontiet, i ansigt og kæbeknogle samt i mundslimhinden. Udover bakterielle infektioner gennemgås virus- og svampeinfektioner i mundhulen samt mikroorganismernes mulige spredning til andre dele af organismen. Artiklerne har hovedfokus på de mikrobiologiske forhold; dog omtales også kliniske og behandlingsmæssige aspekter. Ofte er der tale om langvarige behandlingsforløb, som kan involvere kæbekirurgiske og infektionsmedicinske hospitalsafdelinger. Selv om der er tale om sjældnere infektioner, vil tandlæger med mellemrum møde dem og skulle diagnosticere og medvirke ved behandlingen af disse sygdomme.

Nærværende temas oversigtsartikler tjener til at opdatere den eksisterende viden om de infektioner, som ikke præger den kliniske hverdag i samme udstrækning som sygdomme i de hårde tandvæv og i tændernes støttevæv. Disse faglige områder har Tandlægebladet behandlet udførligt i to temaer i 2011 og 2013.

God læselyst.

Nils-Erik Fiehn
Ansvarshavende og faglig-videnskabelig redaktør