ANNONCE
Annonce

Farvel til (næsten) 100 års overenskomst

Med Danske Regioners opsigelse af Tandlægeoverenskomsten siger tandlægerne farvel til en næsten 100 år gammel følgesvend. Tandlægebladet ser tilbage på overenskomstens historie.

Tandlægeoverenskomsten
Tekst: Julie Asmussen

1921

Første landsdækkende aftale mellem Dansk Tandlægeforening og de dengang private sygekasser. Aftalen omfatter tilskud til fyldninger, rodbehandlinger og ekstraktioner.

1961

Ny overenskomst indgås. Forud er gået fire år uden overenskomst. Den nye aftale er første skridt på vejen mod et forebyggende tandplejetilbud, da den udvides med tilskud til undersøgelser med information om mundhygiejne. Desuden indføres et forhøjet tilskud til patienter født efter 1945. De får et tilskud på 75 %, forudsat at de går regelmæssigt til tandpleje. Patienter født før 1945 får “kun” et tilskud på 66 %.

Patienternes tilskud er faldet 

Fra 1980 og frem til i dag er der sket en gradvis forskydning mellem tilskud og patienternes egenbetaling. Fra i gennemsnit 44 % i tilskud i 1980 til 18 % i dag.

1973

Amterne overtager sygekassernes funktion, og overenskomsten fortsætter stort set uændret frem til 1988. Det forebyggende element bliver udvidet med to nye ydelser, og der indføres tilskud til parodontalbehandlinger, mens man til gengæld fjerner det forhøjede tilskud til patienter født efter 1945. Efterfølgende sker kun mindre ændringer af overenskomsten, men gradvise nedsættelser af tilskuddet.

2015

Sidste overenskomst mellem tandlæger og regioner indgås, der bl.a. justeres efter trafiklys-retningslinjen.

2018

Danske Regioner opsiger overenskomsten med Tandlægeforeningen.

 

Kilde: “Brugen af og betaling for tandplejen i Danmark, Sverige og Norge", Tandlægebladet nr. 1, 2013.

Kommentarer
ANNONCE