Annonce

Flere tilsyn i 2018

Til næste år vil Styrelsen for Patientsikkerhed besøge flere tandlæger end i år. Det fortæller styrelsen, der netop nu er ved at arbejde næste års målepunkter på plads. Delegering ser ud til at blive et af årets centrale målepunkter.

Tekst: Gitte Almer Nielsen / Illustration: Julie Asmussen

Har I styr på delegering?
Tandlægeforeningen har udarbejdet et udkast til en skriftlig uddelegerings-instruks, der kan anvendes på klinikken. Find den her.

I 2017 lød målsætningen på 100 tandklinikker. Til næste år vil målsætningen være højere. Det fortæller chefkonsulent, tandlæge Marianne Bockhoff fra Styrelsen for Patientsikkerhed. 

– Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt give et præcist tal for, hvor mange klinikker vi vil besøge. Men det bliver flere end sidste år. En af grundene er bl.a., at tandplejerne også kommer med til næste år, forklarer hun.  

I Tandlægeforeningen er man overraskede over udmeldingen fra styrelsen – ikke mindst fordi der har været en forventning om, at antallet af tilsyn på sigt ville blive færre. Det fremgår af det høringssvar, som foreningen har udarbejdet til udkastet af næste års målepunkter.

– Det er nyt for mig, at Styrelsen for Patientsikkerhed vil intensivere tilsynene. Det overrasker mig meget, for på et møde så sent som i oktober gav styrelsen tandlægerne topkarakterer.

Men vi kerer os om patientsikkerheden, og jeg er sikker på, at medlemmerne kan løfte opgaven, så jeg hilser Styrelsen for Patientsikkerhed velkommen, siger Torben Schønwaldt, formand for klinikejerne og medlem af Den Strategiske Følgegruppe, der sammen med styrelsen vælger temaer og risikoområder.

Fokus på delegering

Temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2018 er medicinering og overgange i patientforløb. Set med tandlægebriller betyder det bl.a., at man kommer til at se nærmere på eksterne henvisninger, men også interne henvisninger fx mellem en tandplejer og en tandlæge.

Ifølge Marianne Bockhoff er der endnu ikke sat en dato på, hvornår målepunkterne er færdige. Høringsfristen er udløbet, og man er nu i gang med at arbejde de sidste deltaljer på plads.

Men hvis udkastet med de 24 nye målepunkter står til troende, bliver delegering et centralt punkt i det kommende tilsyn med hele tre målepunkter. Styrelsen lægger bl.a. op til at se på journalført patientaccept ved delegation, instruks ved delegering af forbeholdt virksomhed samt udvælgelse, oplæring og tilsyn med behandling af medhjælp.

Torben Schønwaldt kalder målepunkterne meget lig dem for i år, men sådan må det være, mener han, da det er begrænset, hvor meget man kan måle på.

– Vi har foreslået styrelsen, at man begrænser en evt. udbygning af målepunkterne til at ske med længere intervaller, fx to eller tre år.

Kommentarer
Annonce