ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Forekomst af tanderosioner hos en gruppe danske 12-17-årige

ABSTRACT

Originalartikel Dato: 30.07.2009

Introduktion – For at få et overblik over hyppigheden og sværhedsgraden af tanderosioner blandt unge i Frederiksberg Kommune blev der i 2007 udført en registrering af syreskader på de unges tænder. Materiale og Metode – Undersøgelsen omfattede 2.151 børn og unge i 12-17-årsalderen med bopæl på Frederiksberg. Tændernes emalje blev registreret af barnets og den unges vanlige tandlæge eller tandplejer. Det anvendte erosionsindeks angav emaljens tilstand ved: 0, sund emalje; 1, erosioner i emaljen; 2, enkelte steder små dentinblottelser; 3, store udbredte dentinblottelser. Resultater – 14,6 % af børn og unge havde mindst én tand med erosioner. Den alvorligste type erosioner med store områder blottet dentin ses hos fem deltagere (0,2 %). Der ses en tydelig stigning af forekomst af erosioner med stigende alder. Endvidere ses en signifikant forskel mellem forekomsten hos piger og drenge i 15-16-års-alderen (P < 0,01). Blandt drengene havde 225 (20,7 %) erosioner af forskellig sværhedsgrad. Blandt pigerne havde 88 (8,3 %) erosioner af forskellig sværhedsgrad. I 15-årsalderen havde hver tredje dreng erosioner af varierende sværhedsgrad af mindst én tand. Alle fem deltagere med erosioner af den alvorligste type var drenge. Konklusion – Undersøgelsens resultater viser, at der er en stor forekomst af syreskader på de unges tænder. Resultaterne dokumenterer relevansen af yderligere udredning af de ætiologiske årsager samt udvikling af målrettede forebyggelsesprogrammer, der skal anvendes senest fra 12-års-alderen og især være rettet mod drengene.

The incidence of tooth erosions in a group of 12-17 year old Danish adolescents Introduction – To form a general view of frequency and severity of erosions among adolescents living in the Municipality of Frede- riksberg (Copenhagen), a registration was carried out in 2007. Material and Methods – The examination included 2,151 children and adolescents of 12-17 years, living in the municipa- lity of Frederiksberg. The enamel of the participants teeth was recorded by their usual dentist or dental hygienist. The following index was used: 0 = healthy enamel, 1= erosion of enamel, 2= small spots of exposed dentine, 3= larger dissemi- nated areas of exposed dentine. Results – 14.6 % of the participants had at least one tooth with erosion. The most serious type of erosion with large areas of ex- posed dentine is seen in 5 participants (0.2 %). An increase in incidence of erosions is seen with increasing age. Furthermore a significant difference between girls and boys 15-16 years old is observed (P < 0.01). Among boys 225 (20.7 %) had erosions of various severity. Among girls 88 (8.3 %) had erosions of various severity. By 15 years of age every third of the boys had erosions of at least one tooth. All five participants with erosions of the most severe type were boys. Conclusion – The results of the examination show, that there is a large incidence of erosions. The results furthermore substantiate the relevance of investigations of erosions etiological reasons and developing target-oriented prevention programs, to be used from the age of 12 and especially aimed at boys.