Annonce

Formænd: Derfor skal vi ikke smide vores ydernumre

Kritiske medlemmer efterlyser en mere hårdtslående forening, der går til modangreb efter opsigelsen af tandlægeoverenskomsten. TF-formand og KEU-formand afviser: Der er ikke noget at gå til modangreb på endnu.

Tandlægeoverenskomsten
Tekst: Freelancejournalist Anders Klebak / Illustration: Julie Asmussen
Dato: 07.03.2018

Er repræsentanterne for Tandlægeforeningen og Klinikejerudvalget (KEU) nogle passive får, der lader sig drive rundt af regioner og politikere? Frustrationerne har fået frit løb på den lukkede gruppe Tandlæger på Facebook de seneste dage. En række indlæg kritiserer håndteringen af opsigelsen af overenskomsten for at være for slap. Nogle medlemmer kræver en langt mere aggressiv strategi. Et forslag går på, at tandlægerne kollektivt sender deres ydernumre tilbage for at demonstrere styrke og vilje til at slå igen. 

Men det giver ingen mening at droppe ydernumrene, siger formand for Klinikejerudvalget, Torben Schønwaldt. Der vil ikke være samlet opbakning blandt medlemmerne og aktionen vil ramme tandlægerne i nakken. 

- Sundhedsministeren vil ikke ryste meget i bukserne over, at nogle hundrede tandlæger afleverer deres ydernumre. Men problemet er også, at vi lader patienterne i stikken, mere end vi rammer politikerne, siger han. 

Han peger bl.a. på, at paragraf 82-patienter og patienter med helbredstillæg skal have langt flere penge med til klinikken, hvis tandlægerne melder sig ud af tilskudsmodellen, og det ville afholde dem fra at komme. 

- Vi får pludselig befolkningen som modstandere også, og det gavner på ingen måde vores sag, siger han. 

Sundhedsministeren vil ikke ryste meget i bukserne over, at nogle hundrede tandlæger afleverer deres ydernumre

torben schønwaldt, formand for klinikejerne i tandlægeforeningen

Mere åbenhed

Samme melding kommer fra Tandlægeforeningens formand Freddie Sloth-Lisbjerg. Han peger på, at ydernumrene i princippet kan blive fjernet som en del af regeringens kommende lovforslag, og derfor giver det ikke mening, at smide dem fra sig som demonstration. 

- Ydernumrene er en del af den overenskomst, som er opsagt. Vi ved ikke, om de kommer tilbage eller om der kommer en anden ordning.

Flere medlemmer efterlyser også mere åbenhed fra KEU og TF’s side. Men det er helt bevidst, at der ikke foregår en offentlig diskussion om strategien, siger Torben Schønwaldt:

- Vi vil ikke lægge vores overvejelser ud til skue, så vores modpart kan se vores næste træk. Men faktum er også, at vi ikke har særligt meget råderum overfor et lovindgreb. Ministeren har jo Folketingets opbakning og en klar formulering i sundhedsloven. Det kan vi ikke gøre noget ved.

Torben Schønwaldt slår dog samtidig fast, at han deler frustrationen blandt medlemmerne over et forløb, han beskriver som “pseudoforhandlinger”. Et forløb, hvor regionerne og regeringen ifølge hans vurdering har koordineret, at der kom et lovindgreb, hvis tandlægerne ikke sagde ja til at betale de 300 mio. kr.  

“Dialog med kant”

Freddie Sloth-Lisbjerg anerkender heller ikke kritikken af Tandlægeforeningen og KEU for at være for slappe. 

- Vi har netop stået for en meget kontant linje overfor regionerne i forhandlingerne. Vi vidste, det kunne få konsekvenser, og nu er overenskomsten opsagt. Det synes jeg, kritikerne af vores linje må anerkende.

Han forklarer, at Tandlægeforeningen og KEU lige nu er i en afventende position, fordi sundhedsministeren ikke har meldt konkret ud, hvilken retning hun vil gå.

- Vi ved stort set ingenting lige nu, og det gør sundhedsministeren formentlig heller ikke. Hun aner ikke, hvad hun har sat gang i, eller hvad hun skal gøre, så der er ikke noget, vi kan angribe. Men vi forbereder os naturligvis på de scenarier, der er sandsynlige, siger han.

TF-formanden vil ikke afvise, at der kan komme et så ringe forslag fra ministeren, at medlemmerne vil blive spurgt til, om man kollektivt skal sige ja eller nej tak. 

- Der er en smertegrænse for, hvad tandlægerne vil acceptere. Men det ved ministeren også godt, og derfor håber vi da, at vi bliver inviteret til at tale med om, hvad der skal ske.

Og netop dialogvejen er den rigtige, siger Freddie Sloth-Lisbjerg. 

- Jeg er blevet valgt som formand på et mandat om at føre dialog, men dialog med kant. Det har jeg gjort, og det vil jeg fortsætte med. Jeg tror ikke, vi får noget ud af at råbe og skrige. 

 

 

Læs også Tandlægeforeningens orientering om status på den opsagte overenskomst på Tdlnet.dk

 

 

Kommentarer

1 Kommentarer

Neville Chamberlain..” This piece of paper means peace in our time” Sådan går det når du spiller kort med en tyran..han spiser dig til morgenmad, velbekomme!
Annonce