ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Fraktur af mandiblen i relation til kirurgisk fjernelse af tredje molar eller cyste. En retrospektiv undersøgelse

ABSTRACT

Originalartikel Dato: 06.07.2020

Introduktion og formål
Fraktur af mandiblen i relation til kirurgisk fjernelse af 3.-molar eller cyste er en sjælden, men alvorlig komplikation.

Intraoperativ fraktur af mandiblen forekommer oftest i forbindelse med fjernelse af en dybt lejret 3.-molar eller større patologisk forandring.

Postoperativ fraktur af mandiblen opstår almindeligvis 2-4 uger efter kirurgisk behandling i forbindelse med tygning eller traume, hvor patienten fornemmer et tydeligt knæk i mandiblen.

En minimalt displaceret fraktur med normalt sammenbid behandles sædvanligvis konservativt med eller uden anlæggelse af dentale skinner og elastisk intermaksillær fiksation samt skånekost.

Displacerede og ustabile frakturer behandles med anatomisk reposition af frakturenderne og stabilisering med osteosynteseplader og titaniumskruer.

I nærværende retrospektive undersøgelse redegøres der for behandling af fraktur i mandiblen opstået i relation til kirurgisk fjernelse af 3.-molar elle cyste.

Materiale og metode
Nærværende retrospektive undersøgelse er baseret på tilgængeligt journalmateriale fra patienter behandlet ved Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, i perioden 1. januar 2007 til 1. maj 2020 for fraktur af mandiblen i relation til kirurgisk fjernelse af 3.-molar eller cyste.

Et standardiseret skema blev anvendt til registrering af køn, alder, lokalisation af frakturlinjen, antal dage efter kirurgi, tilstedeværelse af retineret 3.-molar eller cyste, størrelse af cysten, behandling og komplikationer.

Resultat
10 patienter (syv mænd og tre kvinder) med en gennemsnitsalder på 60 år (33-82) blev inkluderet.

Fraktur af angulus mandibulae opstod gennemsnitlig 13 dage (1-28) efter kirurgisk fjernelse af en 3.-molar eller en cyste som følge af et mindre traume (10 %) eller tygning (90 %).

Konservativ behandling med eller uden anlæggelse af dentale skinner og elastisk intermaksillær fiksation blev foretaget i syv patienttilfælde, hvorimod kirurgisk reponering og fiksering med osteosynteseplader blev foretaget i tre patienttilfælde.

Konklusion
Aktuelle retrospektive undersøgelse illustrerer vigtigheden af forudgående klinisk og radiologisk undersøgelse med henblik på vurdering af 3.-molarens lejring, forekomst af patologisk forandring i mandiblen samt øvrige prædisponerende faktorer for et kompliceret behandlingsforløb.

Klinisk relevans
Fraktur af mandiblen i relation til kirurgisk fjernelse af en 3.-molar eller en cyste er en sjælden, men alvorlig komplikation. Svækkelse af knoglen som følge af en dybt lejret visdomstand, patologisk forandring, høj alder og uhensigtsmæssig kirurgisk teknik er de hyppigste prædisponerende faktorer for intraoperative eller tidlig postoperativ fraktur af mandiblen. Forudgående kliniske og radiologisk vurdering af 3.-molarens lejring, skånsom kirurgisk teknik samt relevante forholdsregler inklusive skånekost må antages at minimere risikoen for fraktur af mandiblen i forbindelse med kirurgisk fjernelse af en dybt lejret 3.-molar eller større cyste.