Annonce
Voxpop:

Har I styr på uddelegering?

Der bliver holdt særligt øje med, om der er procedurer for uddelegering, når Styrelsen for Patientsikkerhed i løbet af det kommende år kommer på besøg.

ANNE-MARIE DE FØNNS, overtandlæge, Kolding

Har I lavet instrukser for uddelegering?
– Vi er midt i processen med at få delegationsbeskrivelser og instrukser implementeret. Vi er ikke i mål, men det kommer vi. Det er et stort arbejde, og vi tager det alvorligt og prioriterer det højt, men det er også en opgave i kø med alle andre opgaver.

Tager det lang tid?
– Tandplejen blev akkrediteret af IKAS for nogle år siden, så det med instrukser og kvalitetsovervågning er ikke nyt og bestemt ikke meningsløst. Men formaliteterne omkring delegationsbeskrivelserne, implementering og opfølgninger oplever jeg som meget omfattende. Og det er vigtigt, at instrukserne ikke blot bliver et formelt stykke papir, men et udtryk for at den delegerede opgave den enkelte medarbejder har fået, er en opgave og en instruks, man også har ejerskab til.
 

CONNIE NIELSEN, klinikejer, Slangerup 

Har I styr på procedurerne for uddelegering?
– Vi har ikke skrevet samtlige procedurer ned, men vi arbejder på det.

Kan du forstå, hvorfor Styrelsen for Patientsikkerhed har valgt netop det fokusområde?
– Det giver god mening i forhold til at sikre en høj ensartet kvalitet på en klinik. Især hvis man har et stort personaleflow. Hos os er vi en sammentømret flok, der har arbejdet sammen i mange år, så for os virker det lidt som tidsspilde. Alle ved godt, hvordan vi gør tingene.

Er det svært at vurdere, hvad der er uddelegering?
– Det sværeste er at finde et niveau for, hvor meget man skal gå i detaljer. Om man starter fra Adam og Eva, eller det er o.k. at undlade det mest indlysende.

 

SVEN RIBER, klinikejer, Greve

Har I lavet instrukser for uddelegering til tandplejere og klinikassistenter?
– I og med at vi er ISO-certificerede, har vi procedurer for, hvordan vi gør tingene. Så vi er godt hjulpet.

Er det et relevant punkt, som styrelsen har valgt at måle på?
– Ja, det synes jeg faktisk. Det er vigtigt for patientsikkerheden, at der er fokus på, hvad man uddelegerer til klinikassistenter og tandplejere, og hvordan man gør det.

Påvirker det jer, når STPS melder målepunkter ud?
– Helt klart! Vi vil jo gerne have styr på det, hvis de kommer på tilsynsbesøg. På den måde er det et politisk styringsværktøj, og det kan være godt nok. Men det er vigtigt, at styrelsen er sig sit ansvar bevidst og stiller krav, der faktisk er relevante. Det er det i dette tilfælde, men fx kravene til journalerne er for omfattende. Det relevante i en journal risikerer at drukne i negative fund. Det skaber ikke værdi for nogen.

Kommentarer
Annonce