ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Her er de 7 hyppigste fejl

Styrelsen for Patientsikkerhed har offentliggjort tilsynsrapporter fra 27 planlagte risikobaserede tilsyn på deres hjemmeside. Tandlægebladet har gennemgået dem og giver her en oversigt over de syv hyppigste fund.
 

Tekst: Gitte Almer Nielsen

#1
Målepunkt 2: Medicinsk anamnese

Registreret hos 4 klinikker 

Eksempel på fund: ”I én enkelt journal var der ikke sammenhæng mellem det journalførte i kontinuationen og anamnesebilaget.”

Krav
Ved alle invasive behandlinger, også anlæggelse af lokal analgesi, skal der være journalført en medicinsk anamnese.

Det er sundhedspersonens vurdering af patienten, der skal lægges til grund for, om patientens egne oplysninger omkring medicinforbrug antages at være korrekte.

Et invasivt indgreb defineres som et indgreb med penetration eller kontakt til underliggende væv, fx blodbanen, dog med undtagelse af indgreb i tændernes hårdtvæv.

 

#2
Målepunkt 17: Sterile pakninger af instrumenter til flergangsbrug 

Registreret hos 3 klinikker 

Eksempler på fund: ”Undersøgelsesinstrumenter, der kan penetrere til underliggende væv, blev steriliseret dagligt i åben kassette og opbevaret i lukket skab, men var ikke sterilt pakket.” og ”Styrelsen fandt en enkelt steril pakning med overskredet holdbarhedsdato.”

Krav
Instrumenter, der penetrerer eller opnår kontakt til underliggende væv eller blodbanen, må ikke forefindes i skufferne uden at være sterilt pakket. Den sterile pakning skal være datomærket, og holdbarheden må ikke være overskredet.

På tandklinikker anvendes sterilisation til kritisk og semikritisk udstyr/instrumenter. Kritisk udstyr omfatter instrumenter, som anvendes til kirurgiske eller andre invasive indgreb, der medfører kontakt til blodbanen (fx tandrensning) eller andet sterilt væv (fx rodkanalen). Semikritisk udstyr anvendes ved kontakt med intakte slimhinder uden penetration til underliggende væv og blodbanen. 
 

#3
Målepunkt 11: Røntgenbeskrivelse 

Registreret hos 3 klinikker 

Eksempel på fund: ”Styrelsen fandt at røntgenbillederne manglede en komplet journalført beskrivelse” 

Krav
Der skal være anført en røntgenbeskrivelse af de optagede røntgenoptagelser.

 

#4
Målepunkt 16: Konstanskontrol af røntgenfremkaldning og artefaktkontrol

Registreret hos 3 klinikker 

Krav
Alle resultater skal gemmes på en ordnet og systematisk måde, der tydeligt viser, om testen er fundet ”ok” eller ”ikke ok”. Ved ”ikke ok” skal problemet afklares, og testen skal gentages til et tilfredsstillende resultat opnås. 

Alle røntgenansvarlige ledere bør læse den relevante bekendtgørelse, som blandt andet stiller krav til den ansvarlige leder om at sørge for, at der etableres et effektivt kvalitetssystem, herunder at der udføres dokumenteret konstanskontrol.
 

#5
Målepunkt 23: Øvrige fund

Registreret hos 3 klinikker 

Eksempler på fund: ”Medikamenter overhældt til uoriginal emballage skal mærkes med medikamentets navn og korrekt holdbarhedsdato.”, ”Natriumhypochlorit 2,5 % var overhældt på uoriginal emballage og manglede korrekt holdbarhedsdato.” og ”Styrelsen fandt medikamenter i uoriginal emballage uden påtegning af navnet på medikamentet eller holdbarhedsdato.”

 

#6
Målepunkt 20: Daglig rengøring af klinikken

Registreret hos 3 klinikker 

Eksempel på fund: ”Der var gulvtæppe på klinikken, hvilket umuliggjorde korrekt daglig rengøring.”

Krav
Lokaler skal rengøres dagligt samt ved synlig forurening. Støvsugning må ikke anvendes på tandklinikker. Klinikrum, røntgenrum og sterilisation har hygiejneniveau 5, hvilket betegner særligt renhedskrævende rum, og det indebærer rengøring med våd ren klud eller børste og rent vand tilsat rengøringsmiddel med mekanisk bearbejdning af overfladen og eftertørring med ren klud. Enkelte bakterier, fx stafylokokker og mykobakterier (tuberkulose), tåler indtørring og kan overleve længere tid i støv.

 

#7
Målepunkt 4: Informeret patientsamtykke

Registreret hos 6 klinikker 

Eksempel på fund: ”Der manglede informeret patientsamtykke i to ud af seks gennemgåede journaler.”
 
Krav 
Når der bliver udført en behandling, skal der være journalført et informeret patientsamtykke. Mundtlig og evt. skriftlig information, der er givet til patienten, skal også fremgå, og patientens tilkendegivelser skal være journalført. 

Det er ikke nødvendigt at indhente yderligere samtykke under et behandlingsforløb, hvis patienten allerede har givet samtykke, medmindre der forekommer afvigelser fra det planlagte behandlingsforløb. 

 

Klik ind på Tandlægebladet.dk og få Styrelsen for Patientsikkerheds tre gode råd til at komme godt igennem et planlagt risikobaseret tilsyn

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE