ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Få overblik:

Her er de store faglige selskaber, del 1

Ny viden, faglig inspiration og netværk. Det er især de tre ting, som tandlæger får ud af at være medlem af et fagligt selskab, viser undersøgelse. Få overblik over seks af landets store faglige selskaber i denne oversigt. I september bringer vi en oversigt over yderligere seks faglige selskaber. 

Tekst: Mette Wallach / Illustration: Mikkel Henssel

Lidt over hver tredje tandlæge er ikke medlem af et fagligt selskab. Det viser en rundspørge, som Tandlægebladet har lavet, og som lidt over 700 har svaret på. Og det er ærgerligt, hvis man skeler til tandlægernes svar. For 80 % svarer, at de får ny viden ud af deres medlemskab, 72 % får faglig inspiration, mens 68 % peger på netværk som et centralt udbytte.

Ifølge rundspørgen er den største barriere for et medlemskab manglende viden om, hvilke faglige selskaber, der findes. Det vil Tandlægebladet rode bod på ved at sætte fokus på de store danske faglige selskaber. Her får du overblik over seks faglige selskaber, og i næste måned kommer seks nye.  

Her er de faglige selskaber, du kan læse mere om:

  • Dansk Pardotologisk Selskab
  • Dansk Ortodontisk Selskab
  • Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
  • Selskabet fo Oral Rehabilitering
  • Foreningen for Specialtandlæger i Ortodonti
  • Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi

 

Dansk Pardotologisk Selskab

Dansk Parodontologisk Selskab (DPS) afholder dagsmøder rundt om i landet nogle gange om året. Her får danske og navnlig udenlandske eksperter lejlighed til at belyse et parodontologisk tema fra forskellige vinkler. Medlemmerne består af tandlæger og tandplejere med interesse for parodontologi. Selskabet er en del af European Federation of Periodontology (EFP), og medlemmer af Dansk Parodontologisk Selskab kan bruge EFP’s ressourcer, og de har adgang med rabat til de store EuroPerio konferencer, der afholdes hvert tredje år, samt de mindre Perio Master Clinics. I den seneste tid har både DPS og EFP udviklet virtuelle tilbud til medlemmerne. DPS lægger stor vægt på at sætte patienterne og evidensen i centrum.

Peter Dahl-Rasbech

37 år

Medlem siden 2016

Uddannet fra Tandlægeskolen i Aarhus i 2010

Tandlæge hos Aarhus Tandcenter

Hvorfor skal man være medlem?

– Man skal være medlem af DPS, hvis man har lyst til at dykke ned i parodontologi. Til de to årlige møder kan man deltage i foredrag af personligheder fra helt øverste hylde indenfor feltet. Og til en meget rimelig pris.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– Jeg bruger mit medlemskab til at dygtiggøre mig inden for feltet. Jeg er altid meget imponeret over, hvilke talere der er til årsmøderne. Sidste gang var det professor Filippo Graziani fra European Federation of Periodontology, der talte. Det var en kæmpe oplevelse.

Det er forskere fra øverste hylde

peter Dahl-Rasbech: Derfor skal du være medlem  

Antal medlemmer: 200

Årlige møder: 2 eller flere arrangementer

Kontingent: 500 kr. pr. år 

Dansk Ortodontisk Selskab

Dansk Ortodontisk Selskab blev stiftet i 1994. Selskabet vil fremme den faglige udvikling af ortodonti ved at udbrede kendskabet til ortodontisk forskning og praksis. Foreningen er åben for alle tandlæger med interesse for ortodonti. Møderne bliver afholdt i København og Aarhus, hvor der vil være foredrag og lidt mad og drikke efterfølgende. Hvis møderne ikke kan afholdes fysisk, afholdes de digitalt.

 

 

Susanna Botticelli

44 år

Uddannet fra Bologna Universitetet, Italien, i 2001

Medlem siden 2004

Ph.d., specialtandlæge i ortodonti.

Specialtandlæge hos Specialtandlægerne Aarhus Tandregulering og Ganespalte Afdeling Århus-IKH -Region Midt. Derudover postdoc på Tandlægeskolen i Aarhus.

Hvorfor skal man være medlem?

- Når man interesserer sig for ortodonti eller beskæftiger sig med ortodonti som specialist, er DORS en mulighed for at være en del af en ”udvidet studiegruppe”, hvor højt kvalificerede nationale og internationale foredragsholdere deler deres viden med medlemmerne med mulighed for en åben og konstruktiv diskussion.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

- For mig er der stor læring og faglig udvikling i at være DORS-medlem, og jeg ser altid frem til fremtidige møder. Jeg bruger mit medlemskab til faglig opdatering og kollegial sparring og ikke mindst til at bevare sociale relationer og nærvær til mine kolleger.

Der er stor læring i at være medlem

Susanna Botticelli: Derfor skal du være medlem

Antal medlemmer: 284

Årlige møder: 4

Kontingent: 300 kr. pr. år

Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi er en forening for tandlæger og specialtandlæger med interesse for kirurgi og implantologi i tandlægepraksis samt maksillofacial kirurgi i hospitalsregi. Selskabet blev stiftet i 1952. Foreningen har til formål at fremme interessen for kirurgi og implantologi i tandlægepraksis og hospitalsregi. Selskabet afholder faglige aftenmøder med kendte nationale og internationale foredragsholdere om aktuelle kirurgiske emner indenfor bl.a. dentoalveolær kirurgi, implantatbehandling, kæbeledsdysfunktion, oral medicin, kompromitterende medicinske lidelser, radiologi og ansigtssmerter

Romario Gorgis

25 år

Uddannet fra Tandlægeskolen i København i 2019

Medlem siden 2019

Tandlæge hos Colosseum Tandlægere i Næstved

Hvorfor skal man være medlem?

- Man skal være medlem, hvis man er interesseret i tand-, mund- og kæbekirurgi, da foredragsholderne kommer ind på alle aspekter inden for området, og på den måde bliver man rigtig godt klædt på til selv at planlægge og udføre kirurgiske behandlinger

Hvad bruger du dit medlemskab til?

- Allerede i løbet af studiet blev jeg opmærksom på Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, fordi jeg vidste, at jeg gerne ville beskæftige mig med kirurgi. Jeg har ikke kunnet bruge mit medlemskab så meget pga. COVID-19, men jeg er fx allerede blevet klogere på bl.a. blødtvævskirurgi og røntgendiagnostik med CBCT.

Man bliver klædt rigtig godt på

romario Gorgis: Derfor skal du være medlem

Antal medlemmer: 150

Årlige møder: 6

Kontingent: 700 kr. pr. år

 

Selskabet fo Oral Rehabilitering

Selskabet for Oral Rehabilitering har fokus på oral rehabilitering – herunder protetik i bredeste forstand – fra implantater til helproteser, bidfunktion og -fysiologi samt materialekendskab fra voks over plast, titanium og zirkonium og CAD-CAM. Foreningen blev stiftet i 1938 og er hermed Danmarks ældste private tandlægeselskab. Foreningen er for alle med interesse i oral rehabilitering.

 

 

Annette Hagman

61 år

Uddannet fra Tandlægeskolen i København i 1983

Medlem siden 1988

Tandlæge hos Tandlægeselskabet Østergade Aps

Hvorfor skal man være medlem?

- Fordi man kan forvente høj faglighed ved møderne. I bestyrelsen sidder fagpersoner, der brænder for at udbrede kendskabet til oral rehabilitering, og de finder altid foredragsholdere, der klæder os på til at håndtere spørgsmål om ny forskning eller medieprægede emner i vores dagligdag. Og så serveres der flødeboller i pauserne.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– Jeg bruger mit medlemskab til enten at få helt ny viden eller blive bekræftet i noget, jeg allerede ved, så jeg på den måde føler mig bedre klædt på. Derudover bruger jeg mit medlemskab til at danne netværk med forskellige fagpersoner, som jeg kan ringe til, hvis jeg mangler viden om et bestemt emne.

Man kan forvente høj faglighed

Annette Hagman: Derfor skal du være medlem

Antal medlemmer: 100

Årlige møder: 4

Kontingent: 850 kr. pr. år

Foreningen for Specialtandlæger i Ortodonti

Foreningen (FSO) varetager specialtandlægernes faglige og fagpolitiske interesser og optager kun specialtandlæger i ortodonti som medlemmer samt tandlæger under videreuddannelse til specialtandlæger i ortodonti som associerede medlemmer. Foreningen arbejder for kvalitetsudvikling, udvikling af det videnskabelige og kliniske arbejde, tilrettelæggelse og overvågning af uddannelsen, specialets interesser i det danske sundheds- og sygehusvæsen samt for at fremme det internationale samarbejde inden for specialet.

Jens Fog Lomholt

Tandlæge fra Tandlægeskolen i København i 2003

Specialtandlæge i ortodonti 2009

Medlem af FSO siden 2007

Specialtandlæge hos Specialtandlægerne, specialtandlæger i ortodonti

Hvorfor skal man være medlem?

- Der er stor mangel på specialtandlæger i ortodonti, og FSO skal være med til at løfte den udfordring, fordi foreningen har den fornødne indsigt til at påvirke sagen i den rigtige retning.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– FSO afholder to gange årligt faglige kurser af høj kvalitet, ofte med internationalt velestimerede foredragsholdere. Kombineret med kurser og kongresser i udlandet bruger jeg kurserne i FSO til at ajourføre min faglige viden. De årlige møder er også en kærkommen lejlighed til at mødes med kollegerne, da den daglige kontakt er begrænset, fordi vi er spredt ud over hele landet.

Min faglige viden bliver ajourført

jens fog lomholt: Derfor skal du være medlem

Antal medlemmer: 185

Årlige møder: 2

Kontingent: 700 kr. pr. år

 

Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi

Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologis formål er at udbrede kendskabet til og fremme udviklingen af klinisk oral fysiologi i bred odontologisk, biologisk og social sammenhæng. Klinisk oral fysiologi omfatter diagnostik og behandling af orofaciale smerter, smagsforstyrrelser og af lidelser i spytkirtler, mundslimhinder, kæber, kæbeled og tyggemuskler, herunder temporomandibulær dysfunktion (TMD). Foreningen holder kurser og foredrag, litteraturformidling og formidler faglige kontakter af klinisk og forskningsmæssig art. Foreningen blev stiftet 1985.

Katarina Axtmann Petersen

42 år

Uddannet fra Tandlægeskolen i København i 2004

Medlem siden 2015

Afdelingstandlæge på Københavns Universitet og klinikejer, Tandlæge Axtmann i Farum

Hvorfor skal man være medlem?

- Først og fremmest fordi man møder en masse, der deler ens interesseområde. Man får også et årligt kursus, der omhandler delområder indenfor oral fysiologi, hvor man kommer ud i grænsefelterne i forhold til ens arbejde som tandlæge.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– Jeg bruger mit medlemskab til at bygge basisviden op omkring oral fysiologi, herunder diagnostik af kæbeled og orofaciale smerter. Generelt styrker det min tværfaglighed, da mange af hverdagens problemer som tandlæge kræver viden udover tænderne.

Det styrker min tværfaglighed

Katarina axtann petersen: Derfor skal du være medlem

Antal medlemmer: 80

Årlige møder: in. 1

Kontingent: 350 kr. pr. år
(50 kr. for studerende)

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE