Annonce

Hvad sker der, hvis regionerne opsiger overenskomsten?

Der er kun en måneds tid til, at en ny overenskomst skal være på plads. Men hvordan kommer det til at påvirke tandlægerne, hvis parterne ikke bliver enige? Tandlægebladet har spurgt KEU-formand Torben Schønwaldt til forskellige scenarier.

Tekst: Anders Klebak

Den 1. april er skæringsdato for en aftale om en ny overenskomst. Hvad sker der, hvis I ikke har en aftale med regionerne på det tidspunkt?
Den eksisterende overenskomst vil fortsætte i samme form, den har nu. Den stopper kun, hvis en af parterne aktivt opsiger den. Hvis det sker, er der tre måneders opsigelsesperiode, inden den ophører.

Vil Tandlægeforeningen opsige overenskomsten?
– Nej, jeg kan slå fast, at det ikke bliver os, der opsiger den. Vi mener, den er et godt redskab til at sikre, at de nationale kliniske retningslinjer bliver fulgt, og dermed sikre tandsundheden i befolkningen, så i Tandlægeforeningen har vi absolut intet ønske om, at der ikke fortsat skal gælde en tandlægeoverenskomst.

Hvad hvis regionerne opsiger overenskomsten?
– Så kan sundhedsministeren træde ind og fastsætte vilkårene for honorarudbetaling, honorarstørrelse, tilskudsrammens størrelse og en række andre områder. Hun har i princippet meget vide beføjelser. Også til at gøre indhug i vores virksomheders økonomi. Jeg kan dog ikke forestille mig, at ministeren vil give os dårligere vilkår, end det regionerne tilbyder os i forhandlingerne lige nu. I øvrigt skal man være opmærksom på, at hvis overenskomsten falder, så falder det faglige klagesystem også.

Hvad kan et ministerindgreb betyde for tandlægerne?
– Det afhænger bl.a. meget af økonomien. Vi kan ikke vide, om den nuværende ramme for tilskud forbliver på det niveau eller bliver større eller mindre.

Hvem kommer så til at betale, hvis rammen bliver overskredet som i dag?
– Det ved vi heller ikke. Ministeren kan kræve modregning fra tandlægerne eller beslutte, at honorarerne skal sættes ned med et beløb svarende til patienternes egenbetaling.

Kan du forestille dig, at patientbetalingen stiger?
– Jeg vil overhovedet ikke udelukke den mulighed. Selvom der er modstand i Folketinget lige nu mod mere brugerbetaling, kan man forvente hvad som helst.

Hvad betyder det for tandlægernes indflydelse, hvis ministeren træder ind?
– Vores indflydelse bliver meget svær at få øje på, fordi ministeren kan bestemme alt uden at inddrage os og regionerne. Men jeg forventer, at et indgreb vil være en midlertidig ordning, og at vi og regionerne vil sætte os til bordet igen på et tidspunkt.

Det lyder ikke, som om der er mange fordele for tandlægerne ved et indgreb fra ministeren?
– Nej, men vi beholder vores værdighed, og det har i sig selv en værdi. Vi vil ikke sige ja til en aftale, hvor vi reelt skal tage penge med på arbejde for at overholde nogle retningslinjer, vi ikke selv har bestemt. Mange medlemmer synes allerede, at den nuværende overenskomst er dårlig. Jeg kan ikke bede dem stemme ja til et endnu dårligere forslag.

Hvordan skal patienterne få tilskud, hvis sundhedsministeren laver indgreb?
– Hun har mulighed for at fastholde den nuværende ordning. Og jeg tror ikke, hun vil ændre på dette. Det vil altså ikke opleves som en ændring for hverken patienter eller klinikkerne.

Kan du se en situation, hvor ministeren ikke griber ind, og der altså slet ikke er regler for tilskud i en periode?
– Det tror jeg ikke på. Det vil betyde, at mange patienter vil udskyde eller helt undlade besøg hos tandlægen, hvis de skal lægge en større egenbetaling. Også selv om de bagefter kan få deres tilskud fra regionen.

Kan man som tandlæge stå udenfor en model dikteret af ministeren?
– Ja. Så svarer det til, at dine ydelser er frie, og dine patienter får ikke tilskud. Men man skal stadig overholde de nationale kliniske retningslinjer, tilsynsregler og alle de andre tiltag, som er bestemt af Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Dem slipper man ikke for.

Hvad siger sundhedslovens § 229?

I en situation uden overenskomst fastsætter sundheds- og ældreministeren nærmere regler om vilkårene for regionernes og kommunernes tilskud. Det gælder regler om:

  • ydelsernes indhold og anvendelse
  • udbetaling af honorarerne til sundhedspersonerne
  • honorarstørrelser på de enkelte ydelser
  • at honoraret for en ydelse kan sættes ned, hvis der er væsentlig øget aktivitet uden et tilsvarende øget behov for ydelsen
  • den samlede økonomiske ramme for ydelserne
  • eventuel modregning i fremtidige honorarer ved overskridelse af rammen
  • at hidtidige overenskomstfastsatte forpligtelsser knyttet til udbetaling af honorarer skal være gældende henvisning til behandling
Kommentarer
Annonce