Annonce
Voxpop:

Hvorfor skrev du under?

Mere end 2.000 tandlæger har nu skrevet under på et åbent brev til sundhedsministeren, hvor der bliver udtrykt mistillid til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS). Vi har spurgt tre tandlæger, hvorfor de skrev under.

Tina Hunt, Herning

Hvorfor skrev du under?
– Fordi jeg i en længere periode har følt mig frustreret over de mange krav, ikke bare fra STPS, men hele det offentlige Danmark. Så det var følelsen af, at jeg bare måtte gøre et eller andet. Og så er jeg oprigtig bekymret for vores retssikkerhed. Der er ingen ankeinstanser i STPS.

Hvad håber du, I opnår?
– At vi, ligesom lægerne, får gjort opmærksom på, at vi er utilfredse med situationen, og at vores retssikkerhed er for dårlig. STPS skal gøres opmærksom på, at der er behov for klare retningslinjer for fx journalføring. Man føler ikke, at man kan lave en journal, der vil gå igennem. At det er, som vinden blæser, når de skal bedømme dem. Det er ret skræmmende.

Går kravene ud over din arbejdsglæde?
– Helt klart. Det hænger over os som en sort sky. Det er en konstant tvivl, om vi nu opfylder alle kravene. Og så er man samtidig usikker på, hvordan de fortolker kravene, og hvor stringente de er.
 

Lasse Loebenstein, Rudkøbing

Hvorfor skrev du under?
– På bare de fem år jeg har været færdig, kan jeg mærke, hvordan der kommer flere og flere krav. Så det er mængden af krav, men også usikkerheden i, om man nu opfylder kravene. Men mere væsentligt, så er vores retssikkerhed for dårlig. Så længe en tandlæge undersøges, er vedkommende i ingenmandsland, og det kan få store konsekvenser for den enkelte. Vel at mærke uden mulighed for at anke eller erstatning.

Hvad håber du, I opnår?
– Det er et opråb til befolkningen og politikere om, at der skal afreguleres lidt, og at STPS måske skal organiseres anderledes, så der fx bliver en ankeinstans. Vi ønsker en retssikkerhed på linje med civilsamfundets.

Går kravene ud over din arbejdsglæde?
– Både ja og nej. Der er stadig meget arbejdsglæde i patientkontakten og håndværket, men usikkerheden og tvivlen kan være stressende.

 

Leila Seidelin Bache, Holbæk og Frederiksberg

Hvorfor skrev du under?
– Et af vores værdigrundlag på klinikken er respekt for lovgivningen, og vi gør meget ud af at leve op til kravene. Men det giver jo ingen mening, når kravene ikke er værdiskabende, fx kravene til journalføring. Min fornemmelse er, at der i dag er mere fokus på at beskytte sig selv end patienterne, når man skriver journal.

Hvad håber du, I opnår?
– Jeg ønsker, at lovgivningen bliver lavet på et veldokumenteret grundlag. Det nytter ikke, at kravene til klinikkerne er så urealistiske, at administrationen bliver for tung - menneskeligt som økonomisk.

Går kravene ud over din arbejdsglæde?
– Selvfølgelig gør de det. Irrelevant kontrol skaber usikkerhed og fjerner os fra kernen i vores arbejde, som er patienterne.

 

 

Kommentarer

2 Kommentarer

Hvordan skiver jeg under på åbent brev? Mvh, Peter Nordlander
Kære Peter. Underskriftsindsamlingen finder du her: https://www.skrivunder.net/abent_brev_til_sundhedsministeren_mistillid_stillet_af_xxxx_nuvarende_og_kommende_tandlager_i_hele_d Mvh. Gitte, journalist.
Annonce