Dato: 11.10.2017
Udskriv denne side

Immediat implantatindsættelse kan ikke anbefales

Ny undersøgelse tyder kraftigt på, at immediat implantatindsættelse er en dårlig idé.

Indsættelse af implantater umiddelbart efter ekstraktion af den tand, der skal erstattes, er en populær behandling, primært fordi man derved forkorter behandlingstiden. Men en ny italiensk undersøgelse tyder kraftigt på, at immediat implantatindsættelse er en rigtig dårlig idé.

Undersøgelsen er et randomiseret kontrolleret enkeltblindt praksisbaseret multicenterstudie, som omfatter 124 patienter, der skulle have erstattet en enkelt fortand, hjørnetand eller præmolar med et implantat. Halvdelen fik indsat implantatet umiddelbart efter ekstraktionen, mens de øvrige fik foretaget indgrebet 12 uger senere.

Gruppen med immediat indsættelse klarede sig signifikant dårligere på stort set alle tænkelige parametre: Der var oftere brug for knogleopbygning, der var flere tilfælde af postoperative komplikationer, og et år efter indsættelsen kunne man konstatere større pochedybde, mere knogletab og dårligere æstetik.

Forfatterne advarer mod den udbredte brug af immediat implantatindsættelse og henstiller, at behandlingskonceptet kun kommer i anvendelse i sjældne tilfælde, hvor æstetik ikke spiller nogen rolle.

 

Tonetti MS, Cortellini P, Graziani F et al. Immediate versus delayed implant placement after anterior single tooth extraction: the timing randomized controlled clinical trial. J Clin Periodontol 2017;44:215-24.