Kæder føler sig forskelsbehandlet af minister

Det nærmer sig en hetz, mener direktøren fra Godt Smil, efter at sundhedsminister Ellen Trane Nørby har bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at være ekstra opmærksom på tandlæger, der er del af en kæde. 
 

Tekst:
Tamdlægekæder
Illustration:
Julie Asmussen

Der er behov for et særligt fokus på de tandlæger, som er del af en tandlægekæde. Det mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), efter at Jyllands-Posten har bragt en række kritiske artikler om tandlægekæder.  

– Jeg har – på baggrund af Jyllands-Postens -artikler – bedt Styrelsen for Patientsikkerhed om at være ekstra opmærksom på tandlæger, der er en del af en kæde, og føre tilsyn der, hvor det skønnes nødvendigt, siger hun til Jyllands-Posten.

I Godt Smil, som har 22 klinikker, har man godt bidt mærke i udmeldingen fra ministeren. Og her er direktør Anders Bjergegaard kritisk overfor minist-erens udmelding. 

– Det virker helt hen i vejret, og det strider mod sund fornuft, at en tandlæge, der arbejder i en kæde, skulle være fagligt dårligere end en tandlæge, der ikke arbejder i en kæde. Det begynder at ligne en hetz, mener han og understreger, at han som udgangspunkt faktisk mener, at der bør være mere tilsyn med den sundhedsfaglige kvalitet på landets tandklinikker. 

Men at det tilsyn bør baseres på valide data – ikke for-modninger – så man kan sætte ind der, hvor det rent faktisk giver mening. 

I landets største kæde, Tandlægen.dk, forstår man godt, at ministeren føler behov for at sikre sig, at alt fungerer efter reglerne. Men samtidig efterlyser den administrerende direktør ligebehandling for landets tandlæger. 

– Vi synes naturligvis, at det eneste fair konkurrencemæssigt er at behandle alle lige. Så vi regner da med, at tingene finder en normaltilstand, hvor ligebehandling mellem tandlæger i kæder og uden for kæder bliver normalen, skriver Thomas Wallin, administrerende direktør for Tandlægen.dk, i en mail til Tandlægebladet. 

STPS: Ikke noget at komme efter
I Styrelsen for Patientsikkerhed bekræfter enhedschef på risikoområdet, Anette Lykke Petri, at man har noteret sig opfordringen fra ministeren, og at man derfor er ekstra opmærksomme på tandlæger i kæder. 

Men hun afviser, at Styrelsen for Patientsikkerhed har sat et måltal på antallet af kædeklinikker, der skal have et tilsyn, fordi den politiske aftale ved indførelsen af det risikobaserede tilsyn var, at styrelsen skulle fokusere der, hvor der var størst risici for patienterne. 

Og ifølge enhedschefen er det styrelsens erfaring fra risikobaserede tilsyn på kædeklinikker, at patientsikkerheden ikke er specielt i fare på de tandlæge-klinikker, der hører under kæderne. 

– Tilsynet er gået uden de store problemer, og der er ikke sanktioneret på klinikker, som hører under en kæde. Set fra et sundhedsfagligt synspunkt har der ikke været noget at komme efter, snarere tværtimod, siger Anette Lykke Petri.

Læs også voxpoppen her, hvor tre tandlæger, som er en del af en kæde, svarer på, om det er i orden, at kædeklinikker skal have ekstra kontrol.