ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Kalcificerende fibroblastisk granulom med recidiv

ABSTRACT

Kasuistik Dato: 24.01.2019

BAGGRUND – Kalcificerende fibroblastisk granulom er en hyperplasi med oprindelse i gingivalt bindevæv eller parodontalligament. Ætiologiske faktorer menes at være irritament eller traume, som forårsager en reaktiv hyperplasi. Kalcificerende fibroblastisk granulom har en tendens til recidiv, og med udgangspunkt i et patienttilfælde diskuteres mulige årsager hertil.

PATIENTTILFÆLDE – I denne artikel præsenteres en 69-årig kvinde med en eksofytisk gingival forandring i underkæbens front. Forandringen excideredes, og histologisk undersøgelse viste kalcificerende fibroblastisk granulom. Læsionen recidiverede flere gange, indtil en radikal tilgang blev anlagt, og tilstødende tænder blev ekstraheret.

KONKLUSION – Kalcificerende fibroblastisk granulom er en gingival hyperplasi med en relativ høj recidivfrekvens. Behandlingen omfatter excision af forandringen og eliminering af mulige irritamenter. Parodontalligamentet skal fjernes, hvis det er involveret. I meget sjældne tilfælde kan ekstraktion af tænder være nødvendig.

RECURRENT CALCIFYING FIBROBLASTIC GRANULOMA BACKGROUND
– Calcifying fibroblastic granuloma is a hyperplasia, derived from gingival connective tissue or periodontal ligament. Aetiological factors are presumed to be irritation or trauma, causing a reactive hyperplasia. Calcifying fibroblastic granuloma has a tendency of recurrence, and in this case report possible causes are discussed. CASE STUDY – A 69-year-old female presented with an exophytic gingival mass in the anterior mandible. The lesion was excised, and histological examination revealed calcifying fibroblastic granuloma. There were multiple recurrences until a radical approach was undertaken, with extraction of adjacent teeth. CONCLUSION – Calcifying fibroblastic granuloma is a gingival hyperplasia, with a relatively high tendency of recurrence. Treatment includes local excision and elimination of possible irritants. The periodontal ligament should be excised if involved. In rare cases extraction of adjacent teeth may be necessary.

Kalcificerende fibroblastisk granulom er en relativt hyppigt forekommende gingival hyperplasi med stort vækstpotentiale og en relativt høj recidivfrekvens. Forandringen er oftest uden symptomer, men kan give gener, når den tiltager i størrelse. Det kliniske udseende og den undertiden hurtige vækst kan foranledige patienten til at mistænke en ondartet tilstand. Det er vigtigt, at der stilles en histologisk diagnose. Overvejelserne ved excision bør gå på at eliminere mulige irritamenter og fjerne afficeret væv for at undgå recidiv. Nærværende artikel beskriver et sjældent tilfælde, hvor en radikal tilgang med ekstraktion af tænder var en forudsætning for en succesfuld behandling.