Dato: 28.11.2016
Udskriv denne side

Klinikejere og privatansatte lagde arm

Privatansatte får ikke stemmeret til urafstemninger om Tandlægeoverenskomsten. Til gengæld får de observatørstatus i forbindelse med overenskomstforhandlinger og en ekstra plads i hovedbestyrelsen.

Tekst:
Foto:
Maria Tuxen Hedegaard

Når resultatet af forhandlinger om Tandlægeoverenskomsten kommer til urafstemning bliver det kun klinikejerne, der kommer til at stemme. Det står klart efter lørdagens hovedgeneralforsamling, hvor klinikejere og privatansatte lagde arm om spørgsmålet.

Den juridiske side af sagen var klar: Det er ydernummerindehaveren, altså klinikejeren, der indgår overenskomsten med regionerne, og derfor er det alene klinikejerne, der bør stemme om et forhandlingsresultat. Over for juraen stod imidlertid symbolikken for de privatansatte medlemmer. De argumenterede for, at der var stor signalværdi i at stå sammen – også om overenskomsten ved en afstemning. Ud over det, blev der argumenteret for, at overenskomsten også danner grundlag for deres arbejde og indkomst, og de mente derfor, at de burde være stemmeberettigede. Det bakkede flere klinikejere op om.

Da spørgsmålet kom til afstemning blev det dog et snævert nej til, at de privatansatte skal have stemmeret til urafstemninger vedr. Tandlægeoverenskomsten. Til gengæld får Privatansatte Tandlægers Udvalg en repræsentant, der deltager som observatør i Klinikejerudvalgets forhandlingsdelegationer ved forhandlinger om Tandlægeoverenskomsten. Repræsentantskabet besluttede desuden, at hovedbestyrelsen udvides med et ekstra privatansat medlem.

Det var en sejr for alle, at det det lykkedes at lande et kompromis

MARIE LOUISE BERNTSEN, FORMAND FOR PRIVATANSATTE TANDLÆGERS UDVALG

Netop derfor var formanden for de privatansatte tandlægers udvalg, Marie-Louise Berntsen, da også en glad kvinde – til trods for det, der umiddelbart kunne se ud som et nederlag.

– Vi fik mulighed for at fremsætte vores synspunkter, og vi oplevede, at der blev lyttet. Det afgørende er, at privatansatte medlemmer får indflydelse på foreningen. Og til trods for uenighederne, synes jeg, at det var en sejr for alle, at det lykkedes at lande et kompromis, siger Marie Louise Berntsen.

Hør i øvrigt hendes kommentar her:

Læs mere om årets hovedgeneralforsamling på Tdlnet.dk her