Kredse bliver til regioner

Det blev besluttet på årets hovedgeneralforsamling, at Tandlægeforeningens kredse fremover skal organiseres i fem regionskredse.

Tekst:
Foto:
Maria Tuxen Hedegaard

Tandlægeforeningens kredse bliver fremover organiseret i fem regionskredse. Ændringen, der træder i kraft den 1. januar 2018, er en del af en større ændring af Tandlægeforeningens struktur, som blev vedtaget på weekendens hovedgeneralforsamling. Den nye struktur betyder også, at der bliver færre politiske udvalg i Tandlægeforeningen. De to nuværende udvalg på klinikejerområdet afløses af ét klinikejerudvalg, ligesom de tre interessevaretagelsesudvalg på det offentlige område erstattes af ét samlet udvalg.

Med strukturændringen har man villet slanke det fagpolitiske system, så det bliver muligt at nå målet om at opnå en besparelse på 20 % i 2020, og man har ønsket en kredsstruktur, der matcher strukturen i det omgivende samfund.

Læs highlights fra hovedgeneralforsamlingen på Tdlnet.dk her.