ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Mikrobiologisk diagnostik ved infektioner i mundhulen nu og i fremtiden

ABSTRACT

Oversigtsartikel Dato: 04.05.2016

Mundhulen er et åbent mikrobiologisk økosystem, som kontinuerligt påvirkes af udefrakommende faktorer i form af fysiske, kemiske og termiske stimuli. Det samlede orale mikrobiom er særdeles komplekst og består primært af bakterier, mens andre mikroorganismer såsom virus, protozoer, svampe og arkebakterier kan udgøre mindre dele af det orale mikrobiom. Udvikling af molekylære metoder primært baseret på analyse af generne, der koder for det fylogenetisk velbevarede 16S ribosomale RNA (16S rRNA), har dokumenteret, at det orale mikrobiom udviser væsentlig større diversitet og kompleksitet, end det hidtil var antaget baseret på resultater fra mikroskopi og dyrkningsstudier. Det har således vist sig, at den orale mikroflora udgøres af mere end 700 forskellige dominante arter, hvoraf op imod 100-200 forskellige bakteriearter kan påvises fra en enkelt person. Omkring 35 % af den orale mikroflora kan ikke dyrkes med nuværende laboratorieteknikker. Den permanente orale mikroflora menes at have en beskyttende effekt mod udvikling af orale sygdomme, mens forskydninger i denne som følge af økologiske ændringer synes afgørende for udvikling af marginal parodontitis og caries. Formålet med denne oversigtsartikel er at præsentere mikrobiologiske metoder til analyse af orale bakterier, herunder resistensbestemmelse som et led i odontologisk diagnostik. Derudover diskuteres muligheder for fremtidig udvikling af molekylærbiologiske metoder, der kan benyttes rutinemæssigt til identifikation af risikopatienter på tandlægeklinikken.

Microbiological diagnostics for oral infections now and in the future: The oral cavity is an open microbial ecosystem that is continuously influenced by physical, chemical and thermally-derived factors of external origin. The oral microbiome is highly complex and is primarily constituted of bacteria, although virus, protozoa, yeast and archaea may represent minor proportions of the oral microbiome. The development of molecular methods primarily based on analysis of the phylogenetically informative 16S ribosomal RNA (16S rRNA) genes have demonstrated that the oral microbiome is far more complex and diverse, than hitherto anticipated based on result from early culture studies. Thus, it has been shown that the oral microbiota is comprises by more than 700 predominant species, out of which approximately 100-200 species may be isolated from a single subject. At present, 35% of the oral microbiota has yet to be cultivated in the laboratory. The resident oral microbiota is believed to be critically involved in maintenance of oral homeostasis, whereas local compositional alterations as a consequence of ecological perturbations are suggested as determinants of development of periodontitis and dental caries. The purpose of this review is to address modern molecular methods for analysis of oral bacteria, and to discuss a future perspective for development of molecular techniques that can be used chair-side for risk assessment of diseaseprone individuals in the dental clinic.