ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Neurobilology: General considerations - from acute to chronic pain

ABSTRACT

Oversigtsartikel Dato: 03.02.2016

Neurobiologi: Generelle overvejelser – fra akut til kronisk smerte. Forståelse af de molekylære mekanismer ved overførsel og modulation af smerte samt af hjernens kredsløb involveret i bearbejdelsen af sensoriske, diskriminative, affektive, kognitive og motiverende komponenter af smerte er dramatisk forøget i løbet af de senere år. I den aktuelle artikel præsenterer vi et resumé af de baner og områder af hjernen, der er involveret i bearbejdningen af smerte, de vigtigste mellemled, receptorer og ionkanaler samt periferiske og centrale mekanismer for øget smertefølsomhed og kronificering af smerte. Vi berører også de slående ligheder mellem måden, hvorpå vi bearbejder fysisk og følelsesmæssig smerte og akkumulationen af beviser på, at alvorlig fysisk smerte og social smerte kan ændre hjernens funktion, og at sådanne forandringer kan bidrage til overgangen fra akut til kronisk smerte og til komorbiditet mellem kronisk smerte, depression og angstlidelser. Nye mål for behandling vil sandsynligvis etableres, som ikke blot tillader øjeblikkelig modvirkning af smerte, men også gør det muligt at forhindre udvikling af kronisk smerte.

The understanding of the molecular mechanisms of transmission and modulation of pain as well as of the brain circuitry involved in the processing of sensory discriminative, affective, cognitive and motivational components of pain, has increased dramatically during recent years. In the present article we give an outline of the pathways and brain regions involved in pain processing, the most important mediators, receptors and ion channels, as well as peripheral and central mechanisms for increased pain sensitivity and chronification of pain. We also touch on the striking similarities between the way we process physical and emotional pain, and the accumulating evidence that severe physical and social pain may alter brain function and that such changes may contribute to the transition from acute to chronic pain and to the comorbidity between chronic pain, depression and anxiety disorders. New targets for treatment are likely to emerge, that may not only permit the immediate counteraction of pain, but also make it possible to prevent the development of chronic pain.