ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Nutritiv rakitis i Danmark – medicinske og orale manifestationer

ABSTRACT

Fokusartikel Dato: 29.12.2015

Rakitis, også kaldet ”engelsk syge”, er en sygdom, der oftest skyldes langvarig D-vitaminmangel. Rakitis er en sjælden sygdom, der primært optræder blandt børn med forældre af anden etnisk baggrund end dansk, men sygdommen ses også blandt børn af etnisk danske forældre. Sygdommen manifesterer sig klinisk i skelettet hos børn i vækst, men tillige forstyrres barnets tanddannelse. Oftest vil de skeletale manifestationer og deformiteter hele op/korrigeres med en sufficient behandling i form af et D-vitamin- og evt. kalciumtilskud. Sygdommens følger i tandsættet ses som permanente emaljedefekter, og skaderne forsvinder således ikke trods sufficient medicinsk behandling. Følges den af Sundhedsstyrelsen anbefalede daglige D-vitaminprofylakse på 10 μg til alle børn imellem 0-2 år og desuden til alle børn med risikofaktorer for D-vitaminmangel, kan rakitis forebygges.

Rickets, also known as ’the disease of the English’, is a disease most often caused by long term vitamin D deficiency. Rickets is a rare disease primarily seen among children with parents of ethnical background other than Danish, but the disease is also seen among ethnic Danish children. The disease affects the skeleton of growing children in addition to their dental development. Most often, the skeletal manifestations and deformities heal by vitamin D treatment and eventually also a calcium supplement. The dental manifestations, however, are permanent and do not heal upon medical treatment. Rickets may be prevented by following the vitamin D prophylaxis of 10 μg per day in all children aged 0-2 years and in all other children at risk of vitamin D deficiency, as recommended by the Danish Health and Medicines Authority.