Ny struktur er på vej

Tekst:
Kredse skal samles i regioner
REGION.
Tandlægeforeningen har ønsket en kredsstruktur, der matcher strukturen i det omgivende samfund.

Tandlægeforeningens kredse bliver fremover organiseret i fem regioner. Ændringen, der træder i kraft den 1. januar 2018, er en del af en større ændring af Tandlægeforeningens struktur, som blev vedtaget på hovedgeneralforsamlingen (HGF) i november.

De nye regioner skal afholde generalforsamling senest den 1. oktober 2017, og her skal man bl.a. beslutte, om kredsforeningen skal fortsætte, eller den skal nedlægges i TF-regi. Hvis generalforsamlingen beslutter at nedlægge kredsforeningen i TF-regi, vil det ske med virkning fra 1. januar 2019.

Den nye struktur betyder også, at der bliver færre politiske udvalg i Tandlægeforeningen. De to nuværende udvalg på klinikejerområdet afløses af ét klinikejerudvalg, ligesom de tre interessevaretagelsesudvalg på det offentlige område erstattes af ét samlet udvalg.

Med strukturændringen har man villet slanke det fagpolitiske system, så det bliver muligt at nå en besparelse i 2020, og man har ønsket en kredsstruktur, der matcher strukturen i det omgivende samfund.