ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Nyhed:

Ny vejledning klæder dig på til god journalføring

Styrelsen for patientsikkerhed har udgivet en ny vejledning i journalføring på det tandfaglige område. Vejledningen skal fungere som hjælpeværktøj til at forstå reglerne i den nye journalføringsbekendtgørelse. Og det lykkes den med, mener Tandlægeforeningens formand.

Tekst: Mette Wallach / Illustration: Julie Asmussen.

Da den nye bekendtgørelse for journalføring trådte i kraft 1. juli, udkom Styrelsen for Patientsikkerhed samtidig med en ny vejledning på området.

Formålet med vejledningen er at forklare, hvilke regler for journalføringspraksis der gælder for tandlæger, og hvilken betydning de nye regler konkret har i det daglige arbejde med journalføring.

– Det er et fornuftigt tiltag fra Styrelsen for Patientsikkerheds side. Jeg har læst den og synes, at den er et meget brugbart værktøj til at forstå de nye regler, siger Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen, og fortsætter:

– I foråret viste en undersøgelse fra Tandlægebladet, at tandlægerne var meget usikre på deres journalføring, og at mange overdokumenterer. Mit ønske er, at denne vejledning kan være med til at give tandlægerne ro i maven, så de ikke bevæger sig ud i overdokumentation. Det tjener hverken dem eller patientsikkerheden.

Regler om samtykke er gjort tydeligere Usikkerheden omkring god journalføring adresserer Styrelsen for Patientsikkerhed også. Ifølge styrelsen har det været afgørende, at den nye bekendtgørelse og ikke mindst vejledningen gør det nemmere at føre en god sundhedsfaglig journal. Og et af de områder, der nu gerne skulle blive nemmere at navigere i, er journalføring af det informerede samtykke.

Tidligere har samtykket i alle tilfælde skullet journalføres, og det har fx virket unødvendigt at notere et samtykke i de tilfælde, hvor patienten selv har opsøgt tandlægen for en simpel behandling.

Netop den type problematikker er adresseret i den nye vejledning. Her står bl.a.: ”Hvis der ikke er nogen tvivl om, at patienten samtykker til en del af et behandlingsforløb, kan samtykket være stiltiende, og det skal ikke journalføres.

Et eksempel: En patient, der bestiller tid til en halvårlig forebyggende tandundersøgelse. Patienten kender til undersøgelsen og åbner selv munden for at få foretaget den. Her er det ikke nødvendigt at journalføre samtykket.” Læs den nye vejledning på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside under ”Journalføring for tandlæger”. Se også artiklen på side 694, hvor reglerne for journaloverdragelse ved salg af praksis beskrives nærmere.

Tandlæger får egen indgang

Det er nu blevet nemmere at finde information om journalføring på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside – stps.dk. Her har tandlæger fået sin egen indgang, hvor du kan finde den mest søgte information om journalføring, og i løbet af sommeren og efteråret vil der også være adgang til undervisningsmateriale, pjecer og e­læring om journalføring.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE