Centrale Memeta-folk valgt ind i TF

Generalforsamlinger i Tandlægeforeningens regioner

Regionskort

En række af de bærende kræfter i sammenslutningen Memeta er på de netop afholdte generalforsamlinger valgt ind i Tandlægeforeningens regionsbestyrelser. I Region Hovedstadens Tandlægeforening fik blandt andre næstformand Palle Christiansen og suppleanterne i Memetas bestyrelse Anne Mette Stougaard og Kim Lindgren en plads, og også i andre regioner søgte centrale medlemmer indflydelse.

Til trods for at en del mødte op med fuldmagter, afviser formand for Memeta Morten Worsø, at der er tale om en centralt koordineret indsats for indflydelse i Tandlægeforeningen. - De medlemmer af Memeta, som har valgt at stille op til forskellige poster, har gjort det på eget initiativ, fordi forløbet omkring særloven har vakt deres lyst til at engagere sig. Memetas fokus er stadig alene at skabe folkelig opbakning til Tandlægeforeningens forhandlingsmandat, og jeg håber, at nye og gamle fagpolitisk aktive tandlæger sammen kan sikre en bedre fremtid for både tandlæger og patienter, siger Morten Worsøe.

Næstformand i Memeta Palle Christiansen stiller i øvrigt op til valget om formandsposten i Tandlægeforeningen.