Kamp om formandsposten:

Hvem skal stå ved roret?

Freddie Sloth-Lisbjergs formandsperiode slutter til november. Tre kandidater har indtil videre meldt sig klar til at overtage. Mød dem her.

Formandsvalg 2018
Tekst: TRINE GANER / Foto: Julie Asmussen

I slutningen af november går formand Freddie Sloth-Lisbjerg på talerstolen og byder velkommen til hovedgeneralforsamling i Tandlægeforeningen for sidste gang.

Efter syv år i spidsen for foreningen er han ved afslutningen af sin sidste formandsperiode, og repræsentantskabet skal snart vælge, hvem der skal lede danske tandlæger og deres forening videre gennem en af de mest turbulente perioder i mange år. 

VIL DU VÆRE FORMAND?

Hvis du er kandidat til formandsposten i Tandlægeforeningen, kan du kontakte Tandlægebladets adm. redaktør på tg(a)tdl.dk

Med en manipuleret evalueringsrapport, der ligger til behandling hos Ombudsmanden, en opsagt tandlægeoverenskomst, en midlertidig særlov og en ny model for tandplejen lurende i horisonten bliver der rigeligt at navigere for en ny formand.

Tre foreløbig klar til opgaven
Der er tre kandidater, der har meldt sig klar til at påtage sig opgaven: Susanne Kleist, der er klinikejer i Roskilde, Palle Christiansen, klinikejer i Græsted, og Peter Østergaard, der er klinikejer i København. Flere kandidater kan komme til, da man ifølge Tandlægeforeningens vedtægter kan melde sit kandidatur helt frem til og på generalforsamlingen den 24. november. 

For at kunne blive formand skal man have mere end 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen. Hvis det ikke lykkes nogen af kandidaterne, skal Tandlægeforeningens medlemmer til de digitale stemmeurner og vælge deres nye formand ved en urafstemning mellem de kandidater, der deltog i afstemningen på hovedgeneralforsamlingen. Mere bliver i givet fald meldt ud på Tdlnet.dk.

Susanne Kleist, klinikejer, Roskilde

- Jeg vil arbejde for dialog og samarbejde – både internt og eksternt. Jeg deler frustrationen over, at vi ikke bliver hørt af myndigheder og politikere, men jeg tror stadig, at det er bedre at sidde med ved bordet. Hvis vi vælger at stille os udenfor, får vi slet ingen indflydelse, og det opnår vi ikke noget ved. Den helt store udfordring for Tandlægeforeningen i de kommende år bliver at være en samlet forening. Det vil jeg arbejde på. Vi skal ud over medlemssegmenternes forskellige interessecirkler og i stedet snakke tandsundhed i befolkningen, hvis vi vil have indflydelse.

Susanne Kleist har været aktiv i fagpolitik i Tandlægeforeningen i mange år. Hun var bl.a. i en årrække formand for klinikejerne. I dag er hun medlem af hovedbestyrelsen på andet år. Susanne Kleists klinik er en del af tandlægesammenslutningen Harald. 

Læs mere

Palle Christiansen, klinikejer, Græsted

- Tandlægeforeningen skal have en tydeligere profil og en skarpere kant. Vi er alt for ofte i defensiven. Jeg savner, at det i højere grad er os, der tager dagsordenen. Vi skal ud og fortælle, hvordan vi synes, tandplejen skal indrettes. Jeg anerkender, at den nuværende ledelse har knoklet og gjort en kæmpe indsats, men der er behov for en knap så dialogsøgende kurs, og at vi i højere grad siger fra i forhold til de løgne, som myndigheder og politikere udbreder om os.

Palle Christiansen var et ubeskrevet blad inden for fagpolitik i Tandlægeforeningen, indtil han for få uger siden blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen i Region Hovedstadens Tandlægeforening. Han er næstformand i foreningen Memeta (Meget Mere Tandsundhed), som blev stiftet i protest mod særloven i foråret, og aktiv debattør i Facebook-gruppen Tandlæger. Palle Christiansen er tidligere medlem af Grønlands Landsting og har bestredet forskellige ministerposter i den grønlandske regering i årene 2009-2013, hvor han blandt andet var  finansminister. 

Læs mere

Peter Østergaard, klinikejer, København

- I en tid, hvor faget og tandplejen er under beskydning, mener jeg selv, at jeg har den baggrund, erfaring og viden, der er behov for. Jeg har igennem årene vist, at jeg kan tage nogle slag og vinde nogle sejre. Masser af ting fungerer i Tandlægeforeningen i dag, men jeg synes, at vi skal være mere offensive med fagligheden. Vi skal kunne matche myndighedernes rapporter med økonomiske analyser, der kan bakke os op. Og så skal vi etablere et Klinisk Forum, der fagligt og evidensbaseret kan filtrere bl.a. myndighedskrav. Vi skal underbygge, at fagligheden bliver sat i centrum.

Peter Østergaard har udover sin tandlægeuddannelse også en Master i Public Health og en uddannelse som journalist i bagagen. Han har spillet en central rolle i fagpolitik i Tandlægeforeningen og andre sammenhænge igennem mange år – ofte med offensive synspunkter til foreningens politik. I dag er han formand for Region Hovedstadens Tandlægeforening og desuden igennem mange år engageret i socialtandplejen – bl.a. som formand for tandklinikken Bisserne.

Læs mere