Hvad bør den nye formand kaste sig over som det første?

Voxpop

I weekenden fik Tandlægeforeningen ny formand. Læs her, hvad tre medlemmer mener, at hun bør kaste sig over som det første.

Per Bergmann, klinikejer, København
– Den kommende formand har to hovedopgaver. Dels at forsøge at få forhandlet en spiselig overenskomst i hus og dels at oplyse befolkningen om tandsundhedens betydning for det hele menneske. De to opgaver går hånd i hånd.

Kun ved at få befolkningen til igen at føle, at god tandsundhed er vigtigt, vil vi kunne flytte den nuværende politiske kurs væk fra hurtigt og sikkert at ødelægge det tandsundhedsmæssige niveau i Danmark.

Jeg håber og ønsker, at den kommende formand vil være hård i sin linje, når det gælder om at højne fagligheden. Tiden er ikke til flere kompromiser, hvor vi som stand igen og igen må acceptere faglig svækkelse og dårligere behandling af vores patienter.

Steffen Riber, klinikejer, København
– At fjerne særloven! Hverken vi tandlæger eller patienterne er tjent med særloven, som tandlægerne er blevet påduttet. Den nye formand skal arbejde for en ny overenskomst, som dækker patienternes behov bedre end i dag. Vi kan ikke leve med en tidsubegrænset særlov. Det, vi kører på nu, er hverken fugl eller fisk, og det kan vi ikke leve med.

Det er frustrerende, at patienternes tilskud er blevet mindre, da de 300 millioner blev skåret væk. Det mest rimelige ville være, at patienterne fik deres tilskud tilbage, men det har jeg ingen forhåbning om sker. Vi skal have en ny aftale, der gavner tandplejen og tandsundheden i Danmark – og som ikke har social slagside. Den skal tilgodese de grupper, der er hårdest ramt, fx socialt udsatte og paradentosepatienter.

Nana Bærild, privatansat København
– Særloven! Og få stillet nogle betingelser op, der hviler på tandfaglige vurderinger og ikke kun handler om at spare penge. Hvis det er det sidste, man ønsker, så kald dog en spade for en spade og sig det, som det er! Vi gider ikke blive talt ned til.

Vi skal have respekten for fagligheden tilbage. Hvis mekanikeren siger, at topstykket på din bil er gået i stykker, så spørger du jo heller ikke: ”Ah, er du nu sikker på det?!” Vi skal tilbage til at stole på fagfolks anbefalinger. Man må stole på, at dem, man ansætter, kan det, der skal til.

Vi bliver mistænkeliggjort og anklaget for at overbehandle. For at man kan legitimere at skære 300 mio. kr. i tilskud. Vi vil gerne bare have lov at udføre vores arbejde – og forebygge i stedet for at helbrede.