I klemme på Frederiksberg

Christian Daric-Schøtt og flere kollegaer i den kommunale tandpleje på Frederiksberg er kommet i klemme i en strid om ord og formuleringer og kan ikke få den løn, der er blevet lovet. ATO, der har forhandlingsretten i kommunen, vil ikke skrive under på lønaftalerne, før formuleringerne bliver ændret, og Frederiksberg Kommune nægter. Hvis konflikten ikke bliver løst i denne måned, vil Tandlægeforeningen tage sagen videre i det fagretlige system, så medlemmerne kan få det, de har krav på.

Christian Daric-Schøtt
Tekst: Anne Burlund / Foto: Thomas Nielsen

Aftalt løn, der ikke bliver udbetalt, og arbejde uden kontrakt. Flere og flere tandlæger i Frederiksbergs kommunale tandpleje henvender sig til Tandlægeforeningen, fordi de oplever, at deres lønsager bliver trukket i langdrag af ATO imod deres eget ønske.

Ansatte Tandlægers Organisation (ATO) har i dag forhandlingsretten i Frederiksberg Kommune, og selvom Tandlægeforeningen får forelagt lønudkast for foreningens egne medlemmer og kan godkende efter drøftelse med medlemmet, er det ATO, der i sidste ende skal vende tomlen op eller ned, når det drejer sig om kommunalt ansatte tandlæger i Frederiksberg Kommune. Og det har organisationen igennem længere tid konsekvent undladt at gøre, fordi man er utilfreds med en specifik ordlyd om bortfald af funktionstillæg, som Frederiksberg Kommune har i sine lønaftaler.

Uden kontrakt på 10. måned
Tandlægebladet har talt med flere medlemmer af Tandlægeforeningen ansat i Frederiksbergs kommunale tandpleje, hvis lønsager ligger og venter på en underskrift hos ATO. En af dem er Christian Daric-Schøtt, der har været ansat i kommunen siden januar i år. Hans kontrakt er cyklet frem og tilbage mellem ATO og Frederiksberg Kommune og har efter 10 måneder stadig ikke fået de påkrævede underskrifter. Og det gør Christian Daric- Schøtt vred og frustreret:
– Jeg synes, at det er helt absurd! Jeg er medlem af Tandlægeforeningen, men det er ATO, der beslutter, hvordan mit ansættelsesforhold skal forløbe, og som nu spænder ben for, at jeg får en kontraktlig ansættelse.

Mens resten af landets kommuner har delt forhandlingsret, har ATO haft forhandlingsretten i Frederiksberg og København siden 1996, hvor udbryderforeningen havde flere kommunalt ansatte medlemmer i kommunerne end Tandlægeforeningen. I dag er billedet dog markant anderledes, da størstedelen af de ansatte tandlæger i de to kommuner er organiseret i Tandlægeforeningen.

53% af de overenskomstansatte tandlæger i København og på Frederiksberg er medlem af Tandlægeforeningen 56% af de overenskomstansatte i alle landets kommuner er medlem af Tandlægeforeningen

KILDE: AKADEMIKERNES CENTRALORGANISATION OG TANDLÆGEFORENINGEN

Sager i hårdknude
Et af stridspunkterne er formuleringen i tandlægernes lønaftale, der handler om løntillæg. I kommunens lønaftale står, at et funktionstillæg bortfalder, når funktionen ophører. ATO ønsker dette ændret, så funktionstillægget bortfalder med det individuelle opsigelsesvarsel. Sagt på en anden måde: Det skal varsles, hvis man sættes ned i løn, fordi ens funktion ændres. Og ATO nægter at skrive under, før Frederiksberg Kommune giver sig. Det betyder, at flere af Tandlægeforeningens medlemmer ikke får det løntillæg, som tandplejens ledelse vil give, og som tandlægerne har erklæret sig enige i.

Andre medlemmer har oplevet at komme ud med et dårligere resultat end det funktionstillæg, som Tandplejens ledelse ønskede at give – vel at mærke efter at ATO har forhandlet sagen videre og ikke ville skrive under på den nævnte formulering. Sagerne trækker derfor i langdrag, og nogle medlemmer har ventet næsten et år uden at kunne få det løntillæg, de er blevet stillet i udsigt.

Demokratisk problem
I Christian Daric-Schøtts tilfælde er det også formuleringen om funktionstillæg, der er en kæp i hjulet. Tillægget udgør en ”ikke uvæsentlig del af lønnen”, som han formulerer det, og det principielle i sagen irriterer ham:
– Som tandlæge skal vi sikre os samtykke, når vi fx behandler børn. Men her kan ATO, som jeg ikke engang er medlem af, handle uden samtykke imod min vilje. Det mener jeg udgør et stort demokratisk problem, understreger Christian Daric-Schøtt og påpeger, at det potentielt ville kunne have store konsekvenser for hans privatliv:
– Tænk, hvis jeg stod og skulle købe hus og tage et stort banklån – og ikke kunne fremvise en kontrakt? Det er jo langt ude!

Formand for Offentligt Ansatte Tandlæger (OATU) i Tandlægeforeningen, Susanne Egtoft, er principielt enig med ATO i sagens kerne, men hun mener ikke, at det bør gå ud over de enkelte medlemmer, at ATO ikke kan blive enig med Frederiksberg Kommune.
– Det er en uholdbar situation. Vores medlemmer kommer i klemme og får ikke den løn, de har krav på. Vi synes, at kampen er relevant, men den bør udkæmpes på en anden måde, så det ikke går ud over de enkelte medlemmer, siger Susanne Egtoft. Formand for ATO’s forhandlingsudvalg, Valdemar Hein, forstår godt de klemte tandlægers frustration, men han mener, at man er nødt til at kæmpe den principielle kamp.
– Det er stærkt beklageligt, at nogle tandlæger kommer i klemme, uanset hvilken fagforening de er medlem af. Men som fagforening bliver vi nødt til at arbejde ud fra de store linjer. Vi kan ikke imødekomme den enkelte tandlæges ønske om at få underskrevet en lønaftale, som ATO mener er skadelig for alle andre tandlægers interesser, siger han.

Jeg synes, at det er helt absurd! Jeg er medlem af Tandlægeforeningen, men det er ATO, der beslutter, hvordan mit ansættelsesforhold skal forløbe

CHRISTIAN DARIC-SCHØTT, TANDLÆGE I FREDERIKSBERG KOMMUNE

Forsøg på mægling
Gennem årene har Tandlægeforeningen taget flere initiativer til dialog med ATO for at finde en holdbar løsning til gavn for alle parter, herunder muligheden for at lave en aftale om organisationsfrihed i de to kommuner. Og der er nu i håb om en løsning inviteret til et dialogmøde med deltagelse af Tandlægeforeningen, ATO og overtandlæge på Frederiksberg, Lotte Høier. Hvis ikke der findes en løsning, vil Tandlægeforeningen gå videre med sagen om at få delt forhandlingsretten, så Tandlægeforeningen kan forhandle for egne medlemmer i Frederiksberg Kommune.

Ved redaktionens afslutning (den 14.11.) var det endnu uvist, hvad der kom ud af mødet. Susanne Egtoft håber, at parterne kan nå til enighed.
– Jeg håber, at vi på det møde kan finde en løsning til gavn for alle. Det kræver, at alle skeletter i skabet først bliver ryddet af vejen. Derefter kan vi arbejde på, hvordan en fremadrettet løsning kan se ud.

Grønt lys til søgsmål
Hvis der ikke kan findes en løsning, har Tandlægeforeningens hovedbestyrelse givet grønt lys til, at der kan indledes en sag, der afprøver spørgsmålet om delt forhandlingsret for kommunalt ansatte tandlæger i Frederiksberg og Københavns Kommune. Det vil i givet fald være Tandlægeforeningens eneste mulighed for at finde en varig løsning for medlemmerne, der er kommet i klemme.

Og Susanne Egtoft er indstillet på, at det kan blive konsekvensen:
– Hvis ikke vi på mødet midt i november kan lave en aftale, må vi tage sagen mod KL. Langt de fleste af tandlægerne i Frederiksberg og Københavns Kommuner er i dag medlem af Tandlægeforeningen, og derfor giver det mindre end nogensinde mening, at det er ATO, der alene har forhandlingsretten, siger Susanne Egtoft.

Det har ved redaktionens afslutning ikke været muligt at få en kommentar fra Lotte Høier, Frederiksberg kommunale tandpleje.