77-årig patient hindrede selv livstruende situation

Påpasselighed hindrede en livstruende situation for en kvindelig patient, som fik udskrevet svampemedicinen Sporanox af sin tandlæge. Hun var allerede i behandling med Simvastatin.

Svampemedicin
Tekst: Gitte Almer Nielsen / Foto: Shutterstock

Heldigvis var en 77-årig patient påpasselig og læste indlægssedlen til den svampemedicin, hendes tandlæge havde ordineret. Det hindrede en mulig livstruende tilstand.  

Kvinden havde fået ordineret Sporanox med indholdsstoffet itraconazol 100 mg daglig i 14 dage. Hun var allerede i behandling med tablet Simvastatin 40 mg daglig, som forebyggende kolesterolsænkende behandling mod åreforkalkning.

I indlægssedlen til Sporanox læser hun, at samtidig behandling med Simvastatin og Sporanox er kontraindiceret, og hun kontakter derfor egen læge, der herefter kontakter lægemiddelrådgivningen på Aarhus Universitetshospital.

- Vi ser faktisk den her type sager en gang imellem, og tandlæger skal huske, at når de udskriver medicin til en patient, så er de faktisk forpligtet til at vide, om patienten tager anden medicin, påpeger overlæge Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital.

Det skal du vide

Behandling for mundsvamp med Sporanox og samtidig behandling med Simvastatin er kontraindiceret.

Klinisk Farmakologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital anbefaler, at Sporanox-behandling startes, 24 timer efter Simvastatin seponeres. Simvastatin kan genstartes >150 timer efter endt Sporanox-behandling, svarende til syv dage efter endt Sporanox-behandling.

Øvrig medicin, der er kontraindiceret under Sporanox-behandling, er bl.a. clarithromycin (antibiotika), lovastatin (kolesterolsænkende), midazolam og triazolam (benzodiazepin), nifedipin og felodipin (blodtryksmedicin), pimozid og sertindol (antipsykotika).

 

Kilder: Mads Kjølby, Eva Sædder, Birgitte Klindt Poulsen. Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Universitet, Aarhus C​

Ifølge overlægen giver samtidig behandling med Sporanox og Simvastatin en kraftig forøgelse, 500 %, af plasmakoncentrationen af Simvastatin, fordi Sporanox hæmmer Simvastatins nedbrydning i leveren. Simvastatin- "forgiftning" kan resultere i livstruende nedbrydning af muskler, også kaldet rhabdomyolyse, og nyresvigt.

- Tandlæger støder formentlig også ind i en barriere, fordi patienter ikke ønsker eller måske ikke mener, det er relevant viden for deres tandlæge, hvilken medicin de tager, men her må tandlæger bruge deres faglige autoritet og spørge ind, mener Birgitte Klindt Poulsen, der sammen med tandlæge Jan Frydensberg Thomsen står bag det faglige program til årets symposium.

Læs mere om Symposium 2018 (kræver kode)

Symposium 2018: Den ældre patient

Tandlægeforeningens Symposium 2018 har den ældre patient som tema. Her bliver der bl.a. set nærmere på, hvordan man som tandlæge skal orientere sig, når den medicinske anamnese bliver længere og længere. Hvilke medikamenter skal tandlæger fx passe på med i behandlingen? Som en del af symposiet vil der blive lanceret en “hitliste” over medikamenter, og der vil undervejs blive afholdt en quiz, som besvares elektronisk, så deltagerne kan teste sig selv med det samme.