Ministeriel arbejdsgruppe pynter på tandsundheden:

Sådan farver de danskernes tænder hvidere

Tandlægeforeningen kritiserer sundhedsminister Ellen Trane Nørbys (V) arbejdsgruppe for at tegne et entydigt og rosenrødt billede af tandsundheden i ny rapport. Her er fem punkter, Tandlægeforeningen slår ned på:

Retteblæk
Tekst: Anders Klebak, freelancejournalist / Illustration: JENZ KOUDAHL

1. Pæne børnetænder skal dække over huller hos de unge

Arbejdsgruppen har valgt at bruge SCOR-tal for fem- og 12-årige. Men det er mere relevant at se på de 18-årige, når opgaven går ud på at lave en model for voksentandplejen, mener Tandlægeforeningen. Og blandt de 18-årige har hver anden caries, hvilket er markant dårligere tal end hos børnene.
 

2. Tavshed om marginal parodontitis

Arbejdsgruppen beskæftiger sig i udpræget grad med positiv udvikling i bekæmpelsen af caries, men nævner intet sted marginal parodontitis, som ca. 40 % af befolkningen lider af ifølge sundhed.dk.

 

3. Ingen “ældrebombe” i tandplejen

I andre dele af sundhedsvæsenet taler man om, hvad flere ældre betyder for fremtidens forebyggelsesog behandlingsbehov. Det skriver arbejdsgruppen intet om i sin rapport.

 

4. Spørgeskemasvar ser bedre ud end faktiske tal

I stedet for at bruge tal fra Sundhedsstyrelsen på, hvor mange danskere der går regelmæssigt til tandlægen, har arbejdsgruppen valgt tal fra en spørgeskemaundersøgelse, der viser pænere tal. Fx viser spørgeskemaundersøgelsen, at 77 % af 16-24-årige går regelmæssigt til tandlæge. Sundhedsstyrelsens tal viser, at det kun gælder 55 % af 18-25-årige.

 

5. Citerer flittigt fra tvivlsom rapport

Sundhedsstyrelsen var klar til at udgive en rapport, der godkendte tandlægernes arbejde med de nationale kliniske retningslinjer. Men rapporten blev trukket tilbage og omskrevet til en kritik af tandlægerne efter hastemøde med ministeriet. Den rapport er arbejdsgruppen flittig med at bruge, på trods af at flere af de oplysninger, som citeres, er fordrejede eller kontroversielle.
 

Læs også artiklen Ministeriel arbejdsgruppe pynter på tandsundheden