Ministeriel arbejdsgruppe pynter på tandsundheden

Arbejdsgruppe tegner bevidst et alt for rosenrødt billede af tandsundheden, lyder det i en skarp kritik fra Tandlægeforeningen.

Falsk billede af tandsundhed
Tekst: Anders Klebak, freelancejournalist / Illustration: JENZ KOUDAHL

Mere end tre ud af fire unge går regelmæssigt til tandlægen, og det er et højt tal. Sådan lyder det i en ny rapport fra sundhedsministerens arbejdsgruppe, som skal komme med forslag til ny model for voksentandplejen.

Men de tal er mere til pynt end et udtryk for, hvordan virkeligheden ser ud, lyder det fra Tandlægeforeningen. Ifølge data fra Sundhedsstyrelsen er det nemlig kun 55 % af de unge, der har været til tandlægen indenfor to år. Og det er blot ét eksempel på en række misvisende tal og fakta, som Tandlægeforeningen anklager arbejdsgruppen for at bruge i rapporten.

Sundhedsministeriet forsøger at sminke virkeligheden, så den passer til den økonomiske ramme, man vil bruge på tandplejen

TORBEN SCHØNWALDT, FORMAND FOR KLINIKEJERNE

– Sundhedsministeriet forsøger at sminke virkeligheden, så den passer til den økonomiske ramme, man vil bruge på tandplejen, siger formand for klinikejerne Torben Schønwaldt. Også i forhold til behandlingsbehovet for de ældre er kritikken fra Tandlægeforeningen skarp. – Arbejdsgruppen har valgt kun at se på, at ældre har mindre caries end tidligere, men der står intet i deres rapport om, hvad det betyder for fremtiden, at vi bliver flere ældre, og at ældre i stigende grad bevarer deres tænder, siger Torben Schønwaldt og peger bl.a. på, at risikoen for at udvikle marginal parodontitis stiger med alderen.

Læs også artiklen Sådan farver arbejdsgruppen danskernes tænder hvidere

“Arbejdsgruppen kender de rigtige tal”
I eksemplet med de unges tandlægebesøg har arbejdsgruppen valgt at bruge tal fra en undersøgelse, hvor man har spurgt borgere om, hvor ofte de går til tandlægen. Men den slags undersøgelser er behæftet med stor usikkerhed, siger Tandlægeforeningen og undrer sig over, at arbejdsgruppen ikke i stedet har vendt blikket mod de faktiske data, som Sundhedsstyrelsen ligger inde med.

– Jeg er fuldstændig overbevist om, at arbejdsgruppen kender nøjagtig de samme tal, som vi gør. Men de kan ikke bruge dem, for det vil få deres glansbillede til at krakelere, siger Torben Schønwaldt.

Torben Schønwaldt mener, at hensigten med rapporten er at vise, at vi har nået et niveau for tandsundheden, der retfærdiggør, at politikerne ikke behøver tilføre flere tilskudskroner, selv om de seneste år har vist, at 1,4 mia. ikke dækker behovet. – Men det er en fejl at tro, at det ikke stadig kræver forebyggelse, hvis vi skal holde fast i det niveau, vi har nu. Og det bliver heller ikke gratis at forebygge fremover, siger han.

Dødt dialogforum?
En række interessegrupper – herunder Tandlægeforeningen – er blevet inviteret til at sidde med i det såkaldte “Dialog- og inddragelsesforum”, som skal levere input og sparre med arbejdsgruppen. Og det er i den forbindelse, at Tandlægeforeningen har leveret sin kritik af gruppens første rapport. Men Torben Schønwaldt er dog ikke optimistisk med lydhørheden i dialogforummet.

– Det kommer nok ikke til at gøre den store forskel, hvad vi siger om deres syn på tandsundheden. I hvert fald har de lagt sig meget fast på, at der ikke kommer flere penge til tilskudsrammen, så opgaven bliver snarere at påvirke, hvad pengene skal bruges på, siger han. Også repræsentanter fra tandlægeskolerne er inviteret med i forummet og deltog på første møde i juni. De har bl.a. tilbudt at bidrage med den nyeste viden, så arbejdsgruppen har et opdateret udgangspunkt for arbejdet med den nye model for tandplejen.

Jeg betragter det i store træk som ubrugeligt

PROFESSOR PALLE HOLMSTRUP, TANDLÆGESKOLEN I KØBENHAVN

Professor Palle Holmstrup fra København har dog heller ikke høje forventninger til dialogen i forummet.

– Jeg betragter det i store træk som ubrugeligt. Det er jo smart at invitere en række grupper, der mener noget forskelligt, og lytte til dem og sige “tak, vi har hørt, hvad I siger, men vi gør noget andet”. For man har nok allerede en køreplan for, hvor man vil hen, siger han.

Tandlægebladet har tilbudt arbejdsgruppen at svare på kritikken. Men i et tvetydigt svar på mail forklarer afdelingschef Jakob Krogh fra Sundhedsministeriet, at han dels ikke har tid op til sommerferien, og at man også er tilbageholdende med at udtale sig til medierne om igangværende udvalgsarbejde.