Nye afsløringer i rapportsagen

Regionerne ønskede ikke positive passager om tandlæger i evaluerings-rapport. Det viser nye oplysninger i sagen om den kontroversielle NKR-evaluering, som blev bremset og omskrevet til kritik af tandlægerne. Tandlægeforeningen har fornyet sin klage til Ombudsmanden.

Duks til skurk
Tekst: Anders Klebak, freelancejournalist

Tandlægeforeningens advokat har skærpet tonen i sin klage til Ombudsmanden. Det sker, efter nye mails er gravet frem, som afslører, at Danske Regioner lagde pres på Sundhedsministeriet for at få positive passager om tandlæger skrevet ud af rapport.

Klagen går på, at Sundhedsministeriet tvang sin egen styrelse til at omskrive en færdig evaluering af trafiklys-retningslinjen, så den kritiserede tandlægerne. Målet var at styrke Danske Regioners position under forhandlingerne vedr. ny tandlægeoverenskomst. Og de nye oplysninger, som er dukket op, underbygger mistanken. Blandt andet fremgår det, at Danske Regioner flere gange udtrykker bekymring over den positive beskrivelse af tandlægerne i evalueringen.

Regionernes organisation lufter åbent sin utilfredshed i en mail til ministeriet: ”Slutteligt er noteret flere steder i rapporten, at tandlægerne gør det rigtige. Det har vi jo tidligere bemærket gør det svært at fortsætte vores drøftelser med tandlægerne om, at de skal ændre på deres behandlingsmønster, så økonomien holder.”

Bombe under regionernes strategi
At rapporten har afgørende betydning for Danske Regioner, står krystalklart i mailkorrespondancen. Blandt andet efterlyser Danske Regioner en melding fra Sundhedsministeriet om rapportens konklusioner. Det er lige op til et forhandlingsmøde med Tandlægeforeningen i september: “… forhandlingerne afhænger af resultatet af denne evaluering”, skriver Danske Regioner til ministeriet.

Og i oktober, da ministeriet sender rapporten i sin oprindelige udgave - under hånden - til Dan-ske Regioner, kan man se, hvordan den triller ind som en bombe under organisationens forhandlingsstrategi: “Det stiller jo unægteligt forhandlingerne i et andet lys…”, konstaterer Bo Libergren (V), næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn, efter at have fået et referat af rapporten.

Skuffelsen over rapporten får Danske Regioner til at sætte overenskomstforhandlingerne bero og afvente resultatet af et møde mellem regionernes formand og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

(...) tenderende til injurier mod tandlægebranchen at insinuere, at tandlæger systematisk overbehandler

ADVOKAT FOR TANDLÆGEFORENINGEN

På mødet skal de to parter diskutere, at der mangler 300 mio. kr. i patienttilskud. Og Danske Regioner vil lægge pres på ministeren om enten at tilføre flere penge, eller erklære at der kommer en besparelse på tandområdet, fordi rapporten gør det klart, at det ikke er tandlægerne som er skyld i overskridelserne.

Det er efter dette møde, at Danske Regioner får lov til at kommentere på og redigere i rapporten, som ender med en helt anden ordlyd.

Usaglige hensyn
Både Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen fastholder, at rapporten blev omskrevet som led i en “kvalitetssikring”. Men styrelsen har dog tidligere medgivet overfor Tandlægebladet, at sagen set udefra godt kan give indtryk af, at der var lagt pres på udefra.

Tandlægebladet har spurgt Ellen Trane Nørby (V) på mail, om hun samtykkede til eller efterspurgte en omskrivning af rapporten, så den i stedet kunne underbygge regionernes forhandlingsstrategi. Ministeriet har ikke svaret på henvendelsen før bladets deadline.

… forhandlingerne afhænger af resultatet af denne evaluering

DANSKE REGIONER I EN MAIL TIL SUNDHEDS- OG ÆLDREMINISTERIET

Finansministeriet involveret
De nye dokumenter, som Tandlægeforeningens advokat har gravet frem, viser også, at Finansministeriet har været involveret i rapporten fra de første udkast i september til den endelige omskrevne udgave i november.

En embedsmand i Finansministeriet – som også er ministeriets repræsentant i Regionernes Lønnings- og Takstnævn – får løbende tilsendt udkast til rapporten af Sundhedsministeriet. Han bliver indkaldt til møder og diskuterer tilsyneladende centrale indholdsdele med Sundhedsministeriet. Det harmonerer ikke godt med Sundhedsministeriets forklaring om, at en faglig rapport fra en styrelse skulle “kvalitetssikres”, fremhæver advokaten. Finansministeriet har nemlig ikke faglig ekspertise til at kvalitetssikre en sundhedsfaglig rapport, står der i klagen til Ombudsmanden.

Læs med her og forstå rapportsagen på 2 minutter

“Mistanke-bilag” grænser til injurier
Helt centralt i sagen står også et bilag, som ikke er med i den første udgave af evalueringsrapporten, Sundhedsstyrelsen vil sende på gaden i oktober, men som bliver tilføjet i den offentliggjorte version. Bilaget indeholder en oversigt over udvikling i ydelsesforbruget. Og i rapportteksten spredes en række udsagn om “overraskende” og “massive” stigninger på visse ydelser. Det drejer sig især om IFB og tandrodsrensninger.

Sundhedsstyrelsen gør sig ingen anstrengelser for at undersøge, hvad grundlaget for stigninger på disse ydelser kan være, men nøjes med at konstatere, at de ikke hænger sammen med udviklingen i befolkningens tandsundhed. Ifølge Tandlægeforeningens advokat er det ”tenderende til injurier mod tandlægebranchen at insinuere, at tandlæger systematisk overbehandler”.

Det fremgår af e-mailkorrespondance mellem Finansministeriet og Sundhedsministeriet, at det nye bilag er af særlig interesse. Sundhedsstyrelsens sektionsleder Kirsten Hansen har tidligere fortalt Tandlægebladet, at styrelsen et stykke tid har kendt til disse stigninger, og man kan ikke forklare, hvorfor man pludselig beslutter sig for at tage det med i rapporten.

Det fremgår heller ikke, hvorfor styrelsen vælger at inddrage tandrodsrensninger i rapporten, som handler om indkaldeintervaller. Danske Regioner har ikke villet stille op til interview, men svarer kortfattet på Tandlægebladets henvendelse, at man ikke genkender Tandlægebladets udlægning af sagen.