Erhvervsudygtighedsforsikringen bliver billigere

Fra årsskiftet får Tandlægeforeningens medlemmer en ny og forbedret erhvervsudygtighedsforsikring, efter at ordningen har været sendt i udbud.

pengesedler
Tekst: Anne Burlund

Det bliver både billigere og mere fleksibelt for det enkelte medlem, når en ny aftale om erhvervsudygtighedsforsikring (EUF) træder i kraft 1. januar 2019. Ordningen har været sendt i udbud hos syv pensionsselskaber, og den nuværende leverandør Danica Pension løb med aftalen.

– Jeg synes, vi har landet en fornuftig aftale, hvor der er bedre sammenhæng mellem pris, dækning og kvalitet. Og som tager hensyn til de medlemmer, der efterlyste mere fleksibilitet. De kan fremover få halv dækning til halv pris. Selvom jeg ikke håber, at mange vil benytte sig af det, da det ikke er noget, man ville kunne leve af, hvis uheldet rammer. Men det giver en fleksibel løsning for dem, der er dækket andre steder også,” siger Niels Bruun, formand for Tandlægernes Tryghedsordninger, der administrerer erhvervsudygtighedsforsikringerne.

Forsikring gentænkes
To tredjedele af Tandlægeforeningens medlemmer tilkendegav ved en urafstemning i foråret, at de ønskede at bevare EUF som obligatorisk ordning. For at tage hensyn til den tredjedel af medlemmerne, der stemte imod, besluttede hovedbestyrelsen, at forsikringen skulle gentænkes og gøres mere fleksibel. Formand for Tandlægeforeningen, Freddie Sloth-Lisbjerg, er derfor glad for den nye aftale, der netop er landet.

– Vi har lyttet til medlemmerne, der nu får et mere tidssvarende og fleksibelt produkt samtidig med, at de stadig er en del af en solidarisk ordning. Ingen forventer at blive ramt af erhvervsudygtighed, men virkeligheden er desværre, at mange tandlæger alligevel gør. Jeg kan derfor ikke understrege vigtigheden nok af at have en forsikring, der som minimum dækker de basale leveomkostninger, skulle uheldet være ude, siger Freddie Sloth- Lisbjerg.

Positive toner i ny aftale
Utilfredshed med den nuværende EUF fik i foråret en håndfuld medlemmer til at melde sig ud af Tandlægeforeningen i protest – ligesom flere utilfredse medlemmer opsagde forsikringen.

Julie Olsen, der er ansat i den kommunale tandpleje i Ballerup, opsagde tidligere på året sin erhvervsudygtighedsforsikring, som hun mente var for dyr og ufleksibel. Hun er dog positiv over for den nye aftale. – Den tilbyder mere fleksibilitet for den enkelte tandlæge, men da jeg har en obligatorisk erhvervsforsikring gennem mit job, ønsker jeg stadig ikke at tegne en erhvervsudygtighedsforsikring. Jeg vil dog fortsat gerne være medlem af Tandlægeforeningen, siger hun.

Også Birgitte Mørch, der er privatansat tandlæge i Næstved, har vægret sig ved det høje kontingent og den obligatoriske forsikring. Hun er derfor “rigtig fint tilfreds” med den nye aftale. – Det er godt, at man har lyttet til kritikken og lavet en bedre og mere fleksibel ordning. Prisen er steget meget de sidste år, så jeg er tilfreds med, at den bliver nedjusteret – og at man fremover kan vælge en lavere dækning. Det ville selvfølgelig være optimalt, hvis man havde mulighed for at vælge den helt fra, men jeg accepterer, at aftalen kun kan laves med de her betingelser, hvis alle er med.

Billigere og mere fleksibel EUF

Forbedringer ved den nye erhvervsudygtighedsforsikring, der træder i kraft 1. januar 2019:

  • Den årlige præmie nedsættes med 8 % og hele 10 % for aldersgruppen op til 35 år. Præmien fastholdes på samme niveau i tre år fra 1/1 2019.
  • Der vil være fuld præmiefritagelse ved 50 % erhvervsevnetab.
  • Er der tilkendt udbetaling efter 1. januar 2019, vil der ske en årlig regulering af udbetalingen efter udvikling af nettoprisindekset.
  • Som noget nyt kan den enkelte tandlæge vælge at reducere den obligatoriske grunddækning til 150.000 kr. pr. 1. januar 2019 mod at underskrive en særlig afkaldserklæring.